teklif al

Solunum Koruyucu (MASKE) Deneyleri

Maske deneylerinde maskelerin bir kısmı orijinal halde bir kısmı ise çeşitli şartlandırmalara (Sıcaklık, giyme simülasyonu, mekanik vb.)  tabi tutulduktan sonra deneylere alınmaktadır. Şartlandırma açıklamaları deney raporlarınızda verilmekte olup hangi ölçümde hangi şartlandırmaya tabi tutulmuş maskenin kullanıldığı izlenebilmektedir.

Uygulama Performans Deneyi (Practical performance)

Maskenin kullanıcının çalışma şartlarında konforlu ve fonksiyonel olarak kullanılabildiğinin doğrulanması amacı ile gerçek kişiler tarafından maskelerin giyilerek çeşitli beden egzersizleri ve çalışma simülasyonları gerçekleştirilmesi esasına dayanır.

Maskeleri giyen kişilerin istenen beden egzersizlerini sorunsuz gerçekleştirebilmeleri beklenmektedir. Bu egzersizlerin sonunda maskeleri giyen kişilerin solunum ile ilgili bir problem yaşayıp yaşamadıkları, maskelerin giyme ile ilgili bir rahatsızlık verip vermediği, maske giymenin görüş alanlarını engelleyip engellemediği gibi konfor ve fonksiyonellik soruları sorulmaktadır.

Maskelerin deneyden başarılı olabilmesi için kullanıcılardan olumlu sonuçlar alınması gereklidir.

GERİ