teklif al

BASINÇLI KAPLARIN PERİYODİK MUAYENESİ

Periyodik kontroller etkin bir koruyucu mühendislik hizmeti olduğu gibi işçi sağlığı ve güvenliği açısından da ihtiyaç duyulan bir kontrol önlemi olarak karşımıza çıkar. Basınçlı kaplar işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygulamalarda dikkat edilmesi gereken ekipmanların başında gelmektedir.

Basınçlı Kap ; 0,5 bar'dan daha fazla etkili basınç uygulayan gaz, buhar veya sıvı akışkanları üzerine tasarlanan yada geliştirilen sabit yada hareketli kabı veya depoyu ifade eder. İş kanuna göre de basınçlı kaplar periyodik olarak kontrol edilmelidir. İSG tüzüğünde basınçlı kaplar ile ilgili maddeler aşağıdaki şekilde karşımıza çıkmaktadır.

İSG TÜZÜĞÜ Madde 207 - Buhar ve sıcak su kazanlarının; imalinin bitiminde, monte edilip kullanılmaya başlamadan önce, kazanlarda yapılan değişiklik veya onarım veya revizyonlardan sonra, yılda bir periyodik olarak ve en az üç ay kullanılmayıp yeniden servise girmeden önce, kontrol ve deneyleri, ehliyeti Hükümet veya mahalli idarelerce kabul edilen teknik elemanlar tarafından yapılacak ve sonuçları  sicil kartına veya defterine işlenecektir. 

İSG TÜZÜĞÜ Madde 208 - Her işveren, işyerlerindeki kazanlar için bir sicil kartı veya   defteri tutacak, bunlara, yapılan onarım, bakım ve deneyleri, günü gününe işleyecektir. 

İSG TÜZÜĞÜ Madde 209 - Kazanların hidrolik basınç deneyleri, en yüksek çalışma basıncının en çok 1,5 katı ile yapılacak, kontrol ve deneylerin sonucu uygun bulunmayan kazanlar, uygunluk sağlanıncaya kadar kullanılmayacaktır.

İSG TÜZÜĞÜ Madde 210 - Kazanlar ehliyeti Hükümet veya mahalli idareler tarafından kabul edilen kişiler tarafından işletilecektir.

İSG TÜZÜĞÜ Madde 223 - Basınçlı kapların kontrol ve deneyleri, ehliyeti Hükümet veya mahalli idarelerce kabul edilen teknik elemanlar tarafından, imalinin bitiminden sonra ve monte edilip kullanılmaya başlanmadan önce, veya yapılan değişiklik ve büyük onarımlardan sonra, en az üç ay kullanılmayıp yeniden servise girmeleri halinde ise tekrar kullanmaya başlanmadan önce ve herhalde periyodik olarak yılda bir yapılır. Kontrol ve deney sonuçları, düzenlenecek bir raporda belirtilir ve bu raporlar işyerlerinde saklanır.

İSG TÜZÜĞÜ Madde 244 - Kompresörlerin güvenlikle çalışmalarını sağlamak üzere; kompresörlerin montajından sonra ve çalıştırılmasından önce, kompresörler üzerinde yapılacak değişiklik ve büyük onarımlardan sonra, periyodik olarak yılda bir kontrol ve deneyleri, ehliyeti Hükümet veya mahalli idarelerce kabul edilen teknik elemanlar tarafından yapılacak ve sonuçları, sicil kartına veya defterine işlenecektir.

İSG TÜZÜĞÜ Madde 513 - Tehlikeli sıvıların bulunduğu tank ve depolar, en geç yılda bir defa kontrol edilecek ve onarımda bunlar tamamen boşaltılacak, bağlantı boruları sökülecek veya uygun kör tapalarla tıkanacak veya vanaları kapatılacaktır.

Yukarıda da ifade edildiği üzere basınçlı kapların muayenelerinin yetkin kuruluşlar tarafından yaptırılması talep edilmektedir. (… Kontrol ve deneyleri, ehliyeti Hükümet veya mahalli idarelerce kabul edilen teknik elemanlar tarafından yapılacak…)

Dünyanın her yerinde yetkinlik ve yeterlilik kriterleri akreditasyon ile eş anlamı kabul edilmektedir. Her hangi bir konuda akredite olmak o konuyla ilgili yetkinliğinizi ortaya koyar. Üniversal Sertifikasyon TURKAK’ DAN akredite bir muayene kuruluşu olarak basınçlı kapların muayenelerini ilgili standart ve yönetmeliklere göre uzman muayene personeli ile gerçekleştirmekte ve uluslar arası geçerliliği olan raporlar ile sonuçlandırmaktadır.

GERİ