teklif al

Türkiye’de Bir İlk

Artık Genel Hijyen / Gıda Güvenliği ( GMP/GHP) Denetimleri Akreditasyon Kapsamında Universal Sertifikasyon 17020 muayene kuruluşu faaliyetleri ile ilgili Turkak’dan akredite olarak “Genel Hijyen Denetimleri” ni akreditasyon kapsamına alarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmiştir.

Hijyen denetimlerinin(GHP/GHP) akreditasyon kapsamında olması hijyen denetim (GHP/GHP) raporlarının uluslar arası izleme zincirine entegre olduğunu ve raporun uluslararası geçerliliği olduğunu gösterir.

Akredite bir muayene kuruluşu olmak; muayene faaliyetlerini gerçekleştirmek için yeterli ekipmana ve personele sahip olmayı, uygun muayene uzmanı atanmasını, kuruluşun muayene faaliyetlerine ilişkin dokümantasyonunun mevcudiyetini ve uygun raporlamayı gerektirir.

Akredite bir kuruluş olmak, faaliyet konusunda yeterliği onaylanmış kuruluş olmak demektir.
Bakınız http://www.turkak.org.tr/pdf/AB0077M.pdf

Muayene kapsamımız;

Universal Sertifikasyon'un hijyen ve sanitasyon konusunda verdiği akredite muayene hizmetinin kapsamı aşağıda belirtilmiştir.

"Gıda ve Gıda ile temas eden ürünlerin üretim yerleri, Gıda ve Gıda ile temas eden ürünlerin satış yerleri, Gıda ve Gıda ile Temas eden ürünlerin sevkiyatı ve sevk edildiği ile depolandığı yerler, Gıda ürünlerinin servis edildiği yerlerin muayenesi, Otellerde hijyen ve Sanitasyon muayenesi"
Bakınız http://www.turkak.org.tr/pdf/AB0077M.pdf

Akredite Bir Hijyen Raporuna Niye İhtiyaç Var?

Gıda güvenliği / Hijyen Denetimleri ( GHP / GMP) Türkiye’de çok sayıda firma tarafından gerçekleştirilmektedir. Buna karşın bu faaliyetleri gerçekleştirmek için gerekli bir yasal düzenleme olmaması, yetkin olmayan çok sayıda kuruluşun bu alanda faaliyet göstermesini mümkün kılmıştır.

Gıda Hijyen ve Sanitasyon denetimleri konusunda akredite bir kuruluş olmak Gıda Hijyen denetimi hizmetini yetkin bir firma tarafından yapıldığını gösterir.

Peki Bu Alanda Hizmet Veren Yetkin Bir Kuruluş Nasıl Anlaşılır?

“Hijyen denetimleri”  hizmeti veren kuruluşun akredite bir kuruluş olup olmadığı sorgulanmalıdır.

Kuruluş “Hijyen Denetimleri”  konusunda akredite ise nereden akredite olduğu ve bu akreditasyon kapsamında “Hijyen Denetimleri” ifadesi geçip geçmediği sorgulanmalıdır.

Universal Sertifikasyon  "Turkak’dan Akredite Muayene Kuruluşu" olmaya hak kazanarak Gıda güvenli / Hijyen denetimlerinin(GHP/GHP) konusunda Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmektedir.
Bakınız http://www.turkak.org.tr/pdf/AB0077M.pdf

Denetleme Bizim İşimiz

Universal Sertifikasyon; gıda üreten, sunan, depolayan “gıda zincirinin” tüm aşamalarında bulunan firmalar için gerçekleştirdiği denetimler ile firmanızın ürün, hizmet ve faaliyetlerini gerçekleştirirken içinde bulundukları riskleri ortaya çıkarır. Bu şekilde potansiyel riskler tarafsız denetimler sonrasında ortaya çıkarılıp daha çabuk ve etkin şekilde çözülebilirler.

Gıda hijyen denetimleri Universal Belgelendirme denetçileri tarafından haberli veya habersiz olarak gerçekleştirilir. Firmanın faaliyetlerini gerçekleştirirken yapılan denetimler ile tespit edilen uygunsuzluklar ve riskler üst yönetime rapor olarak sunulur.

Hijyen denetiminin Yararları:

 • Hem güvenli gıdanın nasıl hazırlanacağı hem de çıkan problemlerin en hızlı şekilde nasıl giderileceği hakkında referans oluşturur.
 • Sunduğunuz ürünlerden meydana gelebilecek şikayetlerin azalmasını sağlar. Bu sayede firma itibarı artar.
 • Tüketicilerin aldıkları ürünlerin sağlıklı ve güvenli olduklarından emin olmalarını sağlar.
 • Mevcut ve/veya gelecekte olabilecek fiziksel, kimyasal, ya da biyolojik faktörlerden doğabilecek tehlikeleri tespit ederek  önceden engellenmesini sağlar.
 • Tüm çalışanların ortak sorumluluğu sağlanarak etkin bir oto-kontrol sisteminin uygulanmasını sağlar
 • Yasal mevzuata uygun üretim ve satış yapılmasını sağlar.


Denetim Periyotları

Denetim periyotlarımız müşterilerimizin talebi doğrultusunda belirlenir. Arzu edersiniz aylık periyotlarla veya bir sefere mahsus denetim şeklinde haberli veya habersiz gerçekleştirilebilir.

Yapılan periyodik denetimlerde işletme; Mal kabul koşulları, depolama koşulları, işleme/üretim koşulları, satış/servis koşulları, temizlik, dezenfeksiyon, pest mücadele, katı atıklar, alet-ekipman, zemin, duvar, tavan, lavabo-tuvalet, aydınlatma, havalandırma, personel-portör muayenesi, personel-el /vücut hijyeni, personel-kılık / kıyafet ve genel düzen yönünden detaylı hijyen kontrolleri yapılır.

GENEL HİJYEN / GMP / GHP EĞİTİMLERİ

Eğitmenlerimiz; Türkiye’de, gıda sektörünün içinden gelen, üretim kökenli, uzman ve deneyimli kadrolar tarafından oluşmaktadır.

Universal Belgelendirme, eğitime katılanlara katılım sertifikası verilecektir.

 • Mikroplar, Mikroorganizma hakkında genel bilgiler
 • Mikroorganizmaların yayılma ve bulaşma yolları
 • Çapraz bulaşma ve çapraz bulaşmanın önlenmesi
 • El yıkama ve önemi
 • Satın alma, depolama, muhafaza, servis ve sevkiyat uygulamaları
 • Kritik kontrol noktaları
 • Sıcak bekletme, soğutma, soğuk bekletme, çözdürme
 • Muayene deney
 • Ön gereksinim şartları, sağlıklı gıda üretimi ve servisi için gerekli fiziksel şartlar
 • Temizlik ve dezenfeksiyon uygulamaları
 • Tutulması gerekli olan kayıtları ve dokümantasyon yönetimi
 • Iso 22000 / HACCP Nedir?
 • Pest mücadelede dikkat edilmesi gereken noktalar v.b.

Ekli Dosya: Basvuru Formu

GERİ