teklif al

İŞ MAKİNALARININ PERİYODİK MUAYENESİ

Periyodik kontroller etkin bir koruyucu mühendislik hizmeti olduğu gibi işçi sağlığı ve güvenliği açısından da ihtiyaç duyulan bir kontrol önlemi olarak karşımıza çıkar. İş makinalarıda işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygulamalarda dikkat edilmesi gereken ekipmanların başında gelmektedir.

İş makinalarının muayenesinde de kaldırma iletme ekipmanlarının muayenelerinde olduğu gibi genel kontroller ve fonksiyon kontrolleri v.b şeklinde gerçekleştirilmektedir. Muayene uzmanınca tespit edilen uygunsuzluklar raporlanarak ilgili firmaya iletilir. 

İşçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili yönetmeliklerde periyodik kontrollerin yetkin kuruluşlar tarafından yaptırılması talep edilmektedir. (… Kontrol ve deneyleri, ehliyeti Hükümet veya mahalli idarelerce kabul edilen teknik elemanlar tarafından yapılacak… v.b)

TÜRKAK tarafından alınan karar doğrultusunda bu kapsamda gerçekleştirilen muayeneler non-akredite olarak yapılmaktadır. 

 

GERİ