teklif al

Kaldırma iletme ekipmanlarının periyodik kontrolü.

Dünyanın her yerinde, işyerlerinde ölümlü kazalar ve yaralanmalar hala çalışma hayatındaki en büyük problemdir.

Çalışanların güvenliğini sağlamak ancak yüksek riskli ekipmanların periyodik olarak kontrolüyle mümkün olabilir. Bu nedenle ekipmanların fonksiyonları, olması gereken standartlarda çalışıp çalışmadığı belirli aralıklarla kontrol edilmeli, tespit edilen uygunsuzluklar acilen giderilmelidir.

Ancak bu yolla çalışanların içinde bulunduğu riskler yok edilebilir.

Standartların kapsamındaki ekipmanlar.

  • Vinç
  • Mobil Vinç
  • Kaldırma Platformu
  • Forklift
  • Caraskal
  • Araç Kaldırma Lifti
  • Transpalet


Kaldırma ve İletme Ekipmanları 98/37/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği ve

Transpalet
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün ilgili maddelerine göre yapılır.
( VII. Bölüm 373 – 437 )

Araç Kaldırma Lifti
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün ilgili maddelerine göre yapılır.
( VII. Bölüm 373 – 437 )

Forklift
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün ilgili maddelerine göre yapılır.
( VII. Bölüm 373 – 437, 486 – 498 )

Caraskal, Mobil Vinç
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün ilgili maddelerine göre yapılır.
( VII. Bölüm 373 – 437 )
Vinç
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün ilgili maddelerine göre yapılır.
( V. Bölüm 270, 271, 275, 276, 278, 284 – 289, 291, 336, 344, 345 ve VII. Bölüm 373 – 437 )

TS EN 60204-32 / TS ISO 9927-1 / TS EN 13000 / TS EN 1495/A1 / TS EN 1493 / TS EN 1757-2
Standartları kapsamındaki ekipmanların periyodik kontrolleri yapılmaktadır.

Platformlu araçların TEDAŞ İş Güvenliği Tüzüğü'ne göre yalıtım testleri saha şartlarında Türkiye'de ilk defa Universal Certification tarafından yapılmaktadır.

GERİ