teklif al

Türkiye’de Bir İlk

Otellerin Hijyen ve Sanitasyon Muayeneleri” Akreditasyon Kapsamında Universal Sertifikasyon 17020 muayene kuruluşu faaliyetleri ile ilgili Turkak’dan akredite olarak “Otellerin Hijyen ve Sanitasyon Muayenelerini” akreditasyon kapsamına alarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmiştir. Hijyen denetimlerinin(GHP/GHP) akreditasyon kapsamında olması hijyen denetim (GHP/GHP) raporlarının uluslar arası izleme zincirine entegre olduğunu ve raporun uluslararası geçerliliği olduğunu gösterir.
Akredite bir muayene kuruluşu olmak; muayene faaliyetlerini gerçekleştirmek için yeterli ekipmana ve personele sahip olmayı, uygun muayene uzmanı atanmasını, kuruluşun muayene faaliyetlerine ilişkin dokümantasyonunun mevcudiyetini ve uygun raporlamayı gerektirir. Akredite bir kuruluş olmak, faaliyet konusunda yeterliği onaylanmış kuruluş olmak demektir.

Akredite Bir Hijyen Raporuna Niye İhtiyaç Var?

Otellerde Hijyen ve Sanitasyon Muayeneleri(Denetimleri)  Türkiye’de çok sayıda firma tarafından gerçekleştirilmektedir. Buna karşın bu faaliyetleri gerçekleştirmek için gerekli bir yasal düzenleme olmaması, yetkin olmayan çok sayıda kuruluşun bu alanda faaliyet göstermesini mümkün kılmıştır. Hijyen ve Sanitasyon denetimleri konusunda akredite bir kuruluş olmak. Hijyen ve sanitasyon denetimi hizmetini yetkin bir firma tarafından yapıldığını gösterir.

“Otellerde Hijyen ve Sanitasyon Muayeneleri”

Genel ve Personel Hijyeni, Gıda Güveliği ve Lejyoner Hastalığı Kontrolleri
Universal Sertifikasyon; otellerde, gıda ve içecek üretilen, servis edilen, depolanan tüm alanlar ile genel mekânların, havuzların, odaların, personelin kişisel hijyen durumunun ve lejyoner hastalığının bulaşma ve yayılma noktalarının denetimini gerçekleştirerek firmanızın faaliyetlerini yürütürken karşılaşabileceği riskleri ortaya çıkarır. Bu şekilde potansiyel riskler tarafsız denetimler ile ortaya çıkarılarak daha çabuk ve etkin şekilde çözülebilirler
“Otellerin Hijyen ve Sanitasyon” denetimleri Universal Belgelendirme denetçileri tarafından haberli veya habersiz olarak gerçekleştirilir. Tespit edilen uygunsuzluklar ve riskler üst yönetime rapor olarak sunulur.

Denetim Periyotları

Denetim periyotlarımız müşterilerimizin talebi doğrultusunda belirlenir. Arzu edersiniz aylık periyotlarla veya bir sefere mahsus denetim şeklinde haberli veya habersiz gerçekleştirilebilir.

Akredite Bir Raporun Faydaları

Akredite raporlar,  firmanızda yaşayabileceğiniz sorunlara( gıda zehirlenmesi vakaları, lejyoner hastalığı vakaları, genel hijyen ile ilgili müşteri memnuniyetsizliği v.b. ) ilişkin etkin düzeltici faaliyet alanlarının belirlenmesi veya kuruluş içerisinde bu tür sorunlara yol açacak riskli noktaların açığa çıkarılarak önleyici faaliyetlerin yürütülmesi için bir araç olmanın yanısıra kuruluşunuz içerisinde veya tedarikçileriniz ile yaşadığınız anlaşmazlıkların aşılması için pozitif hüküm verme yönünüzü güçlendirebilmeye yönelik de fayda sağlayacaktır.

Gölge Denetimler

Gölge denetimlerinin amacı otellerin hizmet kalitelerinin değerlendirilmesidir.
Denetimler kimliğini gizli tutulan denetçi tarafından gerçekleştirilir. Denetçiler otelde konakladığı süreçteki firmanın resepsiyon hizmetlerini, House keeping hizmetlerini, oda ve genel mekanların genel hijyen durumlarını, servis hizmetlerinin kalitesini, alt yapı koşularını, acil durum uygulamaları ile müşterilerinin yaşayabileceği kaza v.b risklerini, müşteri şikayetlerine olan yaklaşımını, kuruluşun faaliyetlerini gerçekleştirirken çevreye olan etkilerini  v.b. değerlendirir ve gözlemlerini raporlar.

GENEL HİJYEN / GMP / GHP / LEJYONER HASTALIĞI EĞİTİMLERİ

Eğitmen kadromuz ; üretim kökenli,  deneyimli uzman personelden oluşmaktadır.
Universal Belgelendirme, eğitime katılanlara katılım sertifikası verecektir.

 • Mikroorganizma hakkında genel bilgiler
 • Mikroorganizmaların yayılma ve bulaşma yolları
 • Çapraz bulaşma ve çapraz bulaşmanın önlenmesi
 • El yıkama ve önemi
 • Satın alma, depolama, muhafaza, servis ve sevkiyat uygulamaları
 • Kritik kontrol noktaları
 • Sıcak bekletme, soğutma, soğuk bekletme, çözdürme
 • Muayene deney
 • Ön gereksinim şartları, sağlıklı gıda üretimi ve servisi için gerekli fiziksel şartlar
 • Temizlik ve dezenfeksiyon uygulamaları
 • Tutulması gerekli olan kayıtları ve dokümantasyon yönetimi
 • Iso 22000 / HACCP Nedir?
 • Pest mücadelede dikkat edilmesi gereken noktalar v.b.
 • Lejyoner hastalığı nedir? Bulaşma, yayılma noktaları,
 • Lejyoner hastalığı ile mücadele programları nasıl olmalıdır ?

Ekli Dosya: Basvuru Formu

GERİ