teklif al

Elektrik panoları, son tüketici noktalarına dağıtımın yapıldığı; kesici, koruyucu, fonksiyonel ekipmanların tesis edildiği ana terminaller olmaları itibariyle elektrik iç tesisatın can damarı niteliğindedir. Üzerilerinden yük akışının sağlanması nedeniyle bir çok kalite parametresi hakkında fikir vererek, yapılacak fonksiyon testleri ve muayeneler ile de tesis güvenliğinin sağlanmasında kilit rol oynarlar.

Elektrik Panosu kontrolleri, standartlara uygunluk çerçevesinde yapılacak bir gözle muayene, artık akım koruma cihazları (kaçak akım röleleri) ve benzeri ekipmanların fonksiyon testleri, arıza çevrim empedansı, hata akımı, hat empedansı ve kısa devre akımı ölçümleri ile kötü kontak, dengesiz yüklenme ve aşırı yüklenme durumlarının tespitine yönelik yapılacak termal kamera incelemelerini içermektedir.

Universal Sertifikasyon, Elektrik Panosu Kontrolleri konusunda Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğine göre akredite bir kuruluştur. Birbirinden farklı sektörlerde, yıllara yayılan tecrübesi ve tamamı mühendislerden oluşan uzman kadrosu ile tüm iç tesisat altyapı ve pano tiplerinde ölçüm ve incelemeleri gerçekleştirmekte ve raporlamaktadır.

GERİ