teklif al

Elektrik akımı, elektrik tesisatı üzerinde ısı enerjisi olarak ortaya çıkan ilave kayıplara sebep olur. Ortaya çıkan bu ısı, tesisat bileşenleri açısından, tamamen işlevselliğin bir sonucu olarak güvenli limitler çerçevesinde seyredebileceği gibi; uygunsuz tesisat kullanımı ve bağlantıları kaynaklı ya da elektriksel yükün karakteristiği ve fazlar arasında yanlış dağıtımı neticesinde güvenli limitler üzerinde seyrederek tesis için risk oluşturabilir.

Elektrik ve enerji sektöründe termal kamera; elektriksel problemlerin tespitinde kullanılır. Yapılan muayene sonucu, tesisat bileşenleri arasındaki kötü bağlantı ve temaslar, fazlar arasındaki yük dengesizlikleri, tesisat bileşeni nominal değeri kapasitesinin üzerindeki aşırı yüklenmeler ve oluşan hata akımları tespit edilir. Bu sayede gelecekte yaşanılabilecek olası yangın ve elektriksel çarpılmaların önüne geçilebilir.

Universal Sertifikasyon, Termografik Muayene ( Termal Kamera Kontrolleri ) konusunda akredite bir kuruluştur. Birbirinden farklı sektörlerde, yıllara yayılan tecrübesi ve tamamı mühendislerden oluşan uzman kadrosu ile termografik muayeneleri gerçekleştirmekte ve raporlamaktadır.

GERİ