teklif al

YANGIN TESİSATI VE HORTUMLAR, MOTOPOMPLAR, BORU TESİSATI PERİYODİK KONTROLÜ

Yangında doğabilecek can ve mal kaybını önlemek amacıyla kurulan yangın tesisatı sistemi çok önemlidir. Her an oluşabilecek yangınlara karşı kurulan yangın tesisatının her an hazır olması gerekir. Yangın tesisatı sistemi hastanelerde, okullarda, apartmanlarda ve büyük tesislerde kullanılmaktadır.

Ülkemizde yaşanan yangınların önüne geçmek ve itfaiyeden önce müdahale etmek için kurulan yangın tesisatının ve ekipmanlarının mutlaka her an çalışır durumda olması gerekmektedir. Her an çıkabilecek yangınlara karşı müdahale sistemidir. Bu sistemdeki tesisatın ve ekipmanların mutlaka bakım ve periyodik kontrolleri yapılmalıdır.

Yangın Tesisatı “İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” ne ve “Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğe” tabiidir. Bu yönetmelikte belirtilen ilgili standartlarda aksi belirtilmediği sürece, tesisatların periyodik kontrolleri yılda 1 defa yapılır. Yangın Tesisatı TS 9811, TS EN 671-3, TS EN 12416-1+A2, TS EN 12416-2+A1, TS EN 12845 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Yangın Tesisatı Periyodik Kontrol

Universal Sertifikasyon, uzman ekip ve ekipmanları ile akreditasyon kapsamında gerçekleştirdiği Yangın tesisatı kontrolleri sonucu tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları rapor halinde sizlere sunarak, olası bir tehlikeli olayın engellenmesi ve yasal gerekliliklerinizi sağlamanız adına sizlere yardımcı olur.

Universal Sertifikasyon olarak akreditasyon kapsamında periyodik kontrolü gerçekleştirilen yangın tesisatı ekipmanları:

  • Yağmurlama ( Sprinkler ) Sistemi
  • Yangın Su Deposu
  • Yangın Pompa İstasyonu
  • Yangın Hidrant Sistemi
  • Yangın Dolap Sistemi
  • Köpüklü Söndürme Sistemleri
  • Algılama Alarm Sistemleri
  • Temiz Gazlı Otomatik Söndürme Sistemleri
  • CO2 Gazlı Otomatik Söndürme Sistemleri
GERİ