teklif al

ISO 14001; üretim veya hizmetlerin gerçekleştirilmesi ile ilgili tüm süreçlerin, çevre mevzuatı ve diğer yasal gereklilikler çerçevesinde yönetilerek, sürekliliğinin sağlanmasının garanti edilmesini sağlayan bir yönetim sistemidir.

Kuruluşlarda üretim ve diğer faaliyetlerin sonucunda ortaya çıkabilecek çevre etkilerinin tüm dünyayı etkilediği ve dünyanın doğal kaynaklarının sınırsız olmadığı, genel olarak kabul edilen bir gerçektir.

Artık dünya pazarlarında yer alabilmek, insana ve çevreye verilen değer ile mümkün olabilmektedir. Tüketiciler, beklentilerinin ve ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra kendisine, yaşadığı çevreye ve dünyaya değer verilmesini talep etmekte ve çalıştığı kuruluşların bu konuya duyarlılığını sorgulamaktadır.

Bu gelişmeler, kuruluşların çevre ile etkileşimlerini kontrol altında tutmalarını ve çevre uygulamalarını sürekli iyileştirmelerini sağlayacak yaklaşımlara ihtiyaç olduğunu göstermektedir.

ISO 14001’in Yararları:

  • Ulusal ve/veya uluslararası mevzuatlara uyumu sağlar.
  • Uluslararası rekabette avantaj sağlar.
  • Kuruluş itibarı ve pazar payını arttırır.
  • Acil durumlara (deprem, yangın, sel vb.) ve kazalara karşı hazırlıklı olunmasını, kaza vb. olayların azaltılmasını sağlar.
  • Kirliliğin kaynaktan başlayarak kontrol altına alınmasını ve azaltılmasını sağlar.
  • Girdi malzeme ve enerji kullanımında tasarruf sağlar.
  • Atıkların sistematik olarak azaltılıp kontrol altına alınmasıyla hammaddenin ekonomik kullanımını sağlar ve üretim   maliyetlerini düşürür.
GERİ