teklif al

Şartlar standardı revizyon çalışmaları ISO TC 176 tarafından gerçekleştirilmiş olup Haziran 2008’de son taslak standart yayınlanmıştır. ISO 9001:2008, kamu organizasyonları ve diğer sektörlerde 170 ülkede uygulanan mevcut 2000 versiyonunun yerine geçecektir. ISO 9000 ve ISO 9000 9004 ‘ te belirtilen kalite yönetim prensipleri bu standardın geliştirilmesi aşamasında dikkate alınmıştır. ISO 9001:2008 standardı yeni bir gereklilik ortaya koymamaktadır, ancak yürürlükteki standartta belirtilen gerekliliklere açıklık getirilmiştir. Belgelendirme kuruluşları, standardın yayınlanmasından sonra maksimum bir yıl süreyle ISO 9001:2000 standardına göre belgelendirme veya belge yenileme denetimi gerçekleştirebilecekler, bir yıldan sonra ISO 9001:2008 standardına göre belgelendirme yapabileceklerdir. ISO 9001:2008 standardının yayınlanmasından 24 ay sonra, ISO 9001:2000 standardına göre yayınlanmış belgeler geçerliliğini yitirecektir. Bu dönem boyunca ISO 9001:2000 standardına göre belgeli kuruluşlarla ISO 9001:2008 standardına göre belgeli kuruluşların statüsü aynı olacaktır.

ISO 9000 STANDARTLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ 1963’de MIL/Q/9858 (ABD’de savunma teknolojisinde) 1968’de AQAP standartları(NATO üyesi ülkelerde) 1979’da BS 5750(İngiltere’de) 1987’de ISO 9000 serisi (ISO tarafından) 1988’de EN 29000 standartları(CEN tarafından) 1988’de TS 6000 Kalite Güvence Sistem standardı olarak yayımlandı 1991’de TS-EN-ISO 9000 1994’de ISO tarafından revize edildi.(9001:1994 / 9002:1994 /9003:1994) 1996’da EN 29000 serisi EN-ISO 9000 olarak yayınlandı. 2000’de ISO tarafından revize edildi ve 9001:2000 olarak yayımlandı. 2008’de ISO tarafından revize edildi ve 9001:2008 olarak taslak şeklinde yayımlandı.

ISO 9001 UYGULAMALARININ FAYDALARI:

 • Kurumsallaşma
 • Verimlilik
 • Sektörde Prestij
 • Liderlik
 • Tüm Çalışanların Katılımı
 • Kalite Maliyetlerini azaltma
 • Dokümanter Altyapı
 • Ölçme ve İzleme
 • Sürekli İyileştirme
 • Uluslararası Kabul
 • Müşteri Memnuniyeti
 • Müşteri Artışı
 • Firma İmajının Güçlenmesi
 • Müşteri Şikayetlerinde Azalma
 • Etkin İletişim
 • Süreç Yaklaşımı
 • Müşteri Odaklılık
 • Etkin Tedarikçi İletişimi
 • Pazarlamada İmaj Güçlendirme
 • Yönetim ve Denetim Etkinliği
 • Toplam Kalite Yönetimine Hazırlık

ŞİRKET İÇİ YARARLARI

 • Ekip Çalışması
 • İyi Bir Sistem Altyapısı
 • Yönetimin Etkinliği
 • Belirsizliklerin Azalması
 • Hataların Azalması
 • Standartlaşma

ISO 9001:2008'in Standart Maddeleri
1. KAPSAM
2. ATIF YAPILAN STANDARDLAR
3. TERİMLER VE TARİFLER
4. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
4.1 GENEL ŞARTLAR
4.2 DOKÜMANTASYON ŞARTLARI
5. YÖNETİM SORUMLULUĞU
5.1 YÖNETİMİN TAAHHÜDÜ
5.2 MÜŞTERİ ODAKLILIK
5.3 KALİTE POLİTİKASI
5.4 PLANLAMA
5.5 SORUMLULUK, YETKİ VE İLETİŞİM
5.6 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ
6. KAYNAK YÖNETİMİ
6.1 KAYNAKLARIN SAĞLANMASI
6.2 İNSAN KAYNAKLARI
6.3 ALT YAPI
6.4 ÇALIŞMA ORTAMI
7. ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME
7.1 ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRMENİN PLANLANMASI
7.2 MÜŞTERİ İLE İLİŞKİLİ PROSESLER
7.3 TASARIM VE GELİŞTİRME
7.4 SATINALMA
7.5 ÜRETİM VE HİZMETİN SAĞLANMASI
7.6 İZLEME VE ÖLÇME CİHAZLARININ KONTROLÜ
8. ÖLÇME, ANALİZ VE İYİLEŞTİRME
8.1 GENEL
8.2 İZLEME VE ÖLÇME
8.3 UYGUN OLMAYAN ÜRÜNÜN KONTROLÜ
8.4 VERİ ANALİZİ
8.5 İYİLEŞTİRME

“Kalite asla bir tesadüf değil, daima akıllı bir gayretin sonucudur.” John Ruskin

GERİ