teklif al

Haberler

Onaylanmış kuruluş statümüz hakkında duyuru

28 / 06 / 2021

Universal Sertifikasyon’un hizmet kalitesini sürekli geliştirirken, teknik yetkinliklerini uygunluk değerlendirmesinin tüm alanlarında zenginleştirdiğini bildirmek isteriz. Universal Sertifikasyon, teknik yeterlilik ve uluslararası uygunluk değerlendirme standartlarına uyumluluğun kanıtı olarak Türk Akreditasyon Kurumu (TURKAK) tarafından şeffaflık ilkeri temelinde denetlenen bir onaylanmış kuruluştur. Pandemi döneminde dahi hizmet vermeye ve hizmet kapasitesini geliştirmeye devam etmiştir.

Yakın zamanda yönetim sistemleri belgelendirme faaliyetlerindeki akreditasyon kapsamımız, Kişisel Veri Yönetim Sistemi standardını kapsayacak şekilde genişletilmiş ve TÜRKAK tarafından akreditasyonumuz yenilenmiştir. Bununla birlikte, belgelendirme kuruluşu olarak zorunluğumuz bulunmamasına rağmen, solunum koruyucu cihazlar (maske) için kurmuş olduğumuz laboratuvarımıza yönelik akreditasyon çalışmaları başlatmış ve Ağustos ayı itibariyle akreditasyon sürecinin tamamlanmış olmasını planlamış bulunmaktayız.

Pandemi döneminde gerek akreditasyon değerlendirme faaliyetlerinin yoğunluğu gerek ise akreditasyon kurumu tarafından gerçekleştirilmesi gereken denetimlerin aksaması nedeniyle, “ürün belgelendirme faaliyetleri” alanındaki akreditasyonumuzun yenilenmesini, akreditasyonumuzun sona erme tarihi olan 30 Mayıs 2021 tarihinden önce tamamlanması mümkün olmamıştır. TÜRKAK tarafından akreditasyonun yenilenmesine ilişkin denetimler devam ederken, denetim sürecinden bağımsız olarak gerekçeli sebepler göz önüne alınarak ürün belgelendirme faaliyetleri alanındaki akreditasyonumuz 1 yıl süreyle uzatılmış ve ilgili durum AB Komisyonu’na bildirilmiştir. Söz konusu bildirimin AB Komisyonu tarafından işleme alınarak NANDO sistemindeki statümüzün uzatılması gerekmektedir. Benzer süreci Yapı Malzemeleri Yönetmeliği için Onaylanmış Kuruluş statümüz için yaşamış ve yetkimizin uzatılmasına ilişkin onayı hızlıca almış bulunmaktayız. Türk yetkili otoritelerince halihazırda AB Komisyonuna iletilen bildirimin en kısa sürede işleme alınarak NANDO sistemindeki statümüzün onaylanması sürecini beklemekteyiz.

Sürecin AB Komisyonu ve Türk yetkili otoriteleri arasında idari olarak yürütülmekte olması nedeniyle NANDO sisteminde statümüzün ne zaman tekrar geçerli olacağına ilişkin almış olduğumuz sorulara maalesef net bir yanıt verememekteyiz. Ancak 30 Mayıs 2021 tarihinden önce AB Düzenlemeleri uyarınca vermiş olduğumuz belgelerin geçerli olduğunu, üreticilerin ve belge sahiplerinin mevcut belgelerini kullanmasına ilişkin herhangi bir engel bulunmadığını özellikle belirtmek isteriz. En kısa sürede AB Komisyonunun TÜRKAK tarafından yapılan uzatma bildirimini işleme alarak onaylanmış kuruluş statümüzü yayınlamasını beklemekteyiz.

Kuruluşumuz geçtiğimiz dönemde belgelendirme hizmetlerine ilişkin birçok spekülasyona maruz kalmış ve zan altında bırakılmıştır.   Standartlara uygunluk esasına dayalı şeffaf çalışmalarımız, teknik alandaki yetkinlik ve yeterliliklerimizin, medya üzerinden kuruluşumuza yönelik ticari kaygılarla gerçekleştirilen saldırılara vereceğimiz en doğru yanıt olacağı prensibiyle asılsız spekülasyonlara medya üzerinden cevap vermemeyi tercih etmiş bulunmaktayız.

Ancak özellikle belirtmek isteriz ki, pandemi sürecinin başında hemen hemen hiç maske bulunamaz ve elde maske dikmek ya da eşarp ya da şal ile yüzü korumak gibi iptidayi yöntemler ile salgından korunmaya çalışılırken, sürecin başlangıcından 8 ay kadar bir süre sonra talebe binayen sayısız maske üretilmesi, maske üreticileri ve ticaretini yapanlar arasında büyük bir rekabet oluşturmuştur. Maske üretimindeki bu major büyüme her ne kadar kontrol edilemez duruma gelse de, Universal Sertifikasyon olarak pandemi sürecinde Teknik uzman kadromuzu kurmuş ve gerçekleştirdiğimiz denetimleri bizzat yerinde icra etmiş bulunmaktayız. Özellikle altını çimek isteriz ki değerli iş ortağımız olan üreticilerin üretim kalite sistemlerinin iyileştirmesinde kilit rol oynamış bulunmaktayız.

Bu bakış açısıyla kalitemizi sürekli arttırarak hizmetlerimizi sunmaya devam edeceğimizi bildiririz.

TÜM HABERLER

Bültenimize kayıt olun haber ve duyurularımızdan ilk siz haberdar olun.