teklif al

Kağir Harcı CE işaretlemesi için Yapı Malzemeleri Direktifi (305/2011/AB) kapsamında sistem 2+ uygunluk onay düzeyindedir.

Kağir Harcı için CE işaretlemesinde yasal zorunluluklar YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA UYGULANACAK TEKNİK ŞARTNAMELERİN YAYINLANMASI HAKKINDA TEBLİĞ gereği ile başlamıştır.

CE işaretlemesi yapılması gereken Kağir Harcı Standardı;

TS EN 998-2:2010  Kâgir harcı - Özellikler - Bölüm 2: Kâgir harcı


 

GERİ