teklif al

Tuğlalar ve Bimsler CE işaretlemesi için Yapı Malzemeleri Direktifi (305/2011/AB) kapsamında sistem 2+ uygunluk onay düzeyindedir.

Tuğlalar ve Bimsler için CE işaretlemesinde yasal zorunluluklar YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA UYGULANACAK TEKNİK ŞARTNAMELERİN YAYINLANMASI HAKKINDA TEBLİĞ gereği ile başlamıştır.

CE işaretlemesi yapılması gereken Tuğlalar ve Bimsler Standardı;

TS EN 771-1 Kâgir birimler - Özellikler - Bölüm 1: Kil kâgir birimler ( tuğlalar )

TS EN 771-2 Kâgir birimler - Özellikler - Bölüm 2: Kireç kumtaşı kâgir birimler

TS EN 771-3 Kâgir birimler - Özellikler - Bölüm 3: Beton kâgir birimler (Yoğun ve hafif agregalı)

TS EN 771-4 Kâgir birimler - Özellikler - Bölüm 4: Gazbeton kâgir birimler

TS EN 771-5 Kâgir birimler - Özellikler - Bölüm 5: Yapay taş kâgir birimler

TS EN 771-6 Kâgir birimler - Özellikler - Bölüm 6: Doğal taş kâgir birimler
 

GERİ