teklif al

Universal, hizmetlerinin katma değerinin "bilgi" ve bunun paydaşlara aktarımı olduğunun bilinciyle " eğitim" konusuna ayrı bir önem vermektedir. Klasik eğitim anlayışının yerine kurumsal, çağdaş, kişiye ve çözüme yönelik başlıklara önem vermektedir.

Eğitim, kurumumuzda özel bir program dahilinde yönetilmektedir. Üç yapı taşı programın temelini oluşturmaktadır;

1-Konu:

Eğitim verilecek konular hizmet verilen alanların öncelikle yerel mevzuat şartlarının karşılanmasına yönelik zorunlu eğitimleri hedef alır. Mevzuat  konusundaki bir sonraki katman ise tabi olunan ekonomik bölgelerle ilgili mevzuatlardır(AT, NAFTA, EAC...). Özellikle ihracat konusu mevzubahis olunca burada ürün pazara arzı ya da hedef pazarların ulusal bilgi bankalarına kayıt önemli hale gelmektedir. Global mevzuat ise yine paydaşlarımızın küresel pazarların ortak  gereklerine uymaları açısından en üst derecede bilgilendirilmelerini zorunlu kılmaktadır.

Müşteri özel şartlarının, ürünlerin gerek pazara ilk arzı gerekse de düzenli yerel ve sınır ötesi ticareti açısından çok önem taşımaktadır. Ürünlerin ambalajından, imal edildikleri malzemelere, performanslarından etiketlemesine kadar değişebilecek kullanıcı isteklerinin bilinmesi gerek ürünün imalatı gerekse de pazarlanması açısından üreticilere ya da hizmet sunuculara pozitif anlamda fark yaratacaktır.

Ürün ve hizmetin doğasına özel bilgilere ait farkındalık ürünün tasarım aşamasından başlayarak pazara arzına kadar olan kısımda en önemli bölümü teşkil etmektedir.

Paydaşlarımızın gerek üst yönetimlerine, gerek mavi yaka, gerek beyaz yaka personeline gerekse de oluşturdukları ticari ya da emek birlikliklerinin organizasyonel şartlarının bilinmesi kadar uygulanması da önemlidir. Örnek verilmesi gerekirse ürün menşeine ait bilgilerin etiketlemede nasıl yazılacağına dair mevzuat kurulları olabilir, müşteriler bunu zorunlu kılabilir, ürün standardlarında minimumları yer alabilir ama ülke tcaretini yönlendiren birliklerin barkod gibi, made in ..... gibi zorunluluklarının bilinmesi gerekir. Her yiğidin bir yoğurt yeyişi vardır atasözündeki gibi her ürün ve hizmet üreten organizasyonun da kendi kuralları vardır. Bu kurallar, sosyal sorumluluk, etik program, iş güvenliği vb. konularda ulusal ve uluslararası standardlara tabi olsalar da terzi dikişi gerektirirler. Eğitimlerimiz de bu konularda da çeşitlenmiştir.

2- Eğitici

Tüm eğitimcelerimizdeki ortak özellikler şunlardır;

1- Kendi alanında sektör profesyoneli

2-Mevzuatlara hakim

3-Yurt içi ve yurtdışı uygulamarda bilgisi olan

4- Denetçi eğitimi almış

5- Eğitim formasyonuna sahip

Konularımızı anlatıçak ders şeklinde değil de kullanılacak bilgi şeklinde vermeye özen gösterirler.

Kendilerine verilen "Temel Eğitim Kılavuzunu" takip ederek gerek bilgi akatarımını gerekse de zaman planlamasını yaparlar. Sınavlı eğitimlerde ise gizlilik, değerlendirme, sonuçların yayınlanması ve kayda bağlanmasına ait kurumsal kriterlere kesinlikle uyulur.

3- Eğitim Materyal ve Metodu

Kurumsal eğitim programlarımızı; şirketlerin ihtiyaç analizlerini oluşturarak; sektöre, kuruma ve eğitim alacak çalışanların profillerine uygun olarak tasarlarız.

Programın içeriğine göre; sunumlar, bireysel çalışmalar, grup çalışmaları, örnek olaylar, vaka analizleri, rol oynama, beyin fırtınası teknikleri, forumlar, anketler, iş oyunları, video çekimleri ve gösterimleri ile bilgisayar uygulamalarına yer veririz.

Eğitim programlarımızda bilinen tekniklerin yanı sıra aktif katılımın sağlandığı, Eduteatral; canlı drama, oyun, eğitim filmleri gibi workshoplar gerçekleştiririz.

Her eğitim temel olarak aşağıdaki dokümanlardan oluşur;

-Eğitici kitabı

-Katılımcı Notları

-Görsel/ İşitsel Sunum Materyalleri

-Sınav Kiti

Eğitim Alanlarımız

Yıllık Eğitim Planı

Eğitim Talep Formu