teklif al

 UNIVERSAL CERTIFICATION Boyalar ve Vernikler ürün gurubu için atanmış Uygunluk Değerlendirme Kuruluşudur.

BOYALAR VE VERNİKLERDE G İŞARETİ ZORUNLULUĞU

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Olup CE İşareti Taşıması Mecburi Olmayan Yapı Malzemeleri için G İşareti zorunluluğu getirilmiştir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği harmonize normu bulunan ürünlerde CE işareti uygulamasını getirirken, “ 26 Haziran 2009 tarih ve 27270 sayılı Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik “ ile ulusal standardı bulunan ürünler için “G” işareti uygulamasını zorunlu kılmaktadır.

G işareti, Yapı Malzemelerin, ulusal teknik şartnamelere uygun olarak üretildiğinin uygunluk teyit sistemlerinden ilgili olanına göre değerlendirilerek Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğin bütün hükümlerini karşıladığını ifade etmek üzere malzemeye, malzemeye iliştirilecek etiket üzerine, ambalaja veya ilgili ticari dokümanlara iliştirilen işareti, ifade eder.

Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik incelendiğinde, AB’nin 305/2011/AB Direktifinin mevzuatımıza adaptasyonu ile oluşturulan Yapı Malzemeleri Yönetmeliğini model alan uygulamalar getirdiği görülmektedir. Buna göre Boyalar ve Vernikler için uygunluk onay düzeyi aşağıda belirtilmiştir, onay düzeyine göre üretici ve Uygunluk Değerlendirme Kuruluşunun görevleri aşağıdaki tabloda açıklanmıştır.

20141023155313_26261334075831_uygunluk_onay_duzeyleri.jpg

 UNIVERSAL CERTIFICATION  “ 31 Mart 2011 tarih ve 27891 sayılı Resmi Gazete “ ile ülkemizde yayınlanmış Boya ve Vernikleri içeren tüm standartlarda Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu olarak atanmıştır.

31 Mart 2011 tarih ve 27891 saylı Resmi Gazete ile UNIVERSAL CERTIFICATION’ un Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu ataması yapılan Boya ve Vernikler ürün gruplarına ait standardlar.

                                            BOYALAR

 • TS 39 Boyalar-Organik Çözücü Esaslı-Son Kat (SİSTEM 1)
 • TS 5808 Boyalar ve Vernikler-Su Bazlı Kaplama Malzemeleri ve Sistemleri-İç Mekan Duvar ve Tavanlar İçin (SİSTEM 1)
 • TS 10284 Boyalar-Astar-Anakardiyum Reçine Esaslı (SİSTEM 1+)
 • TS 10556 Boyalar-Aminoalkaid Reçine Esaslı-Parlak (SİSTEM 1+)
 • TS 11376 Boyalar-Astar-Vinil Klorür Reçine Esaslı (SİSTEM 1+)
 • TS 11377 Boyalar-Vinil Klorür Reçine Esaslı (SİSTEM 1+)
 • TS 11589 Boyalar-Epoksi Reçine Esaslı-Katranlı (SİSTEM 1+)
 • TS 11590 Boyalar-Epoksi Reçine Esaslı-Çelik Yapılarda Kullanılan (SİSTEM 1)
 • TS 11650 Boyalar-Flatik Reçine Esaslı (SİSTEM 1+)
 • TS 11651 Astar Boya ve Macun-Yağ Reçine Esaslı (SİSTEM 1)

                                         VERNİKLER

 • TS 8656 Vernikler-Vinil Klorür Reçine Esaslı (SİSTEM 1+)
 • TS 8657 Vernikler-Flatik Reçine Esaslı (SİSTEM 1)
 • TS 8693 Vernikler-Yağ Esaslı (SİSTEM 1+)
 • TS 8694 Vernikler-Akrilik Reçine Esaslı (SİSTEM 1+)
 • TS 8750 Vernikler-Anakardiyum Reçine Esaslı (SİSTEM 1+)
 • TS 8751 Vernikler-Aminoalkid Reçine Esaslı (SİSTEM 1+)
 • TS 11604 Vernikler-Selolozik Esaslı (SİSTEM 1+)
GERİ