teklif al

UNIVERSAL CERTIFICATION Yapı Çeliklerinde G işaretlemesi mevzuatını içeren tüm ürün guruplarında atanmış tek Uygunluk Değerlendirme kuruluşudur.

YAPI ÇELİKLERİNDE G İŞARETİ ZORUNLULUĞU

Bayındırlık ve İşkan Bakanlığı tarafından Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Olup CE İşareti Taşıması Mecburi Olmayan Yapı Malzemeleri için G İşareti zorunluluğu getirilmiştir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği harmonize normu bulunan ürünlerde CE işareti uygulamasını getirirken, “ 26 Haziran 2009 tarih ve 27270 sayılı Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik “ ile ulusal standardı bulunan ürünler için “G” işareti uygulamasını zorunlu kılmaktadır.

G işareti, Yapı Malzemelerin, ulusal teknik şartnamelere uygun olarak üretildiğinin uygunluk teyit sistemlerinden ilgili olanına göre değerlendirilerek Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğin bütün hükümlerini karşıladığını ifade etmek üzere malzemeye, malzemeye iliştirilecek etiket üzerine, ambalaja veya ilgili ticari dokümanlara iliştirilen işareti, ifade eder.

Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik incelendiğinde, AB’nin 89/106/EEC Direktifinin mevzuatımıza adaptasyonu ile oluşturulan Yapı Malzemeleri Yönetmeliğini model alan uygulamalar getirdiği görülmektedir. Buna göre Yapı Çelikleri için uygunluk onay düzeyi Sistem 1+ da değerlendirilmektedir.uygunluk onay düzeyine göre üretici ve Uygunluk Değerlendirme Kuruluşunun görevleri aşağıdaki tabloda açıklanmıştır.

20141023155313_26261334075831_uygunluk_onay_duzeyleri.jpg

 UNIVERSAL CERTIFICATION  “ 31 Mart 2011 tarih ve 27891 sayılı Resmi Gazete “ ile Yapı Çelikleri için ülkemizde yayınlanmış G işaretlemesi mevzuatını içeren tüm standartlarda Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu olarak atanmıştır.

31 Mart 2011 tarih ve 27891 saylı Resmi Gazete ile UNIVERSAL CERTIFICATION’ un Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu ataması yapılan Yapı Çelikleri ürün gruplarına ait standartlar.

TS 708 Çelik-Betonarme İçin-Donatı Çeliği
TS 3721 Çelik Teller-Öngerilmeli, Beton İçin
TS 5679 Çelik Çubuklar-Öngerilmeli Beton İçin-Alaşımlı, Sıcak Haddelenmiş veya Sıcak Haddelenmiş İşlem Görmüş
TS 4559 Beton Çelik Hasırlar
TS 5680 Çelik Demetler ( Toronlar ) – Öngerilmeli Beton İçin

GERİ