teklif al

Solunum Koruyucu (MASKE) Deneyleri

Maske deneylerinde maskelerin bir kısmı orijinal halde bir kısmı ise çeşitli şartlandırmalara (Sıcaklık, giyme simülasyonu, mekanik vb.)  tabi tutulduktan sonra deneylere alınmaktadır. Şartlandırma açıklamaları deney raporlarınızda verilmekte olup hangi ölçümde hangi şartlandırmaya tabi tutulmuş maskenin kullanıldığı izlenebilmektedir.

Filtre Malzemesinin Nüfuziyeti Deneyi (Penetration of Filter Material)

Maskenin değişik aerosoller ile filtre etme performansının ölçüldüğü deneydir. Bu deneyde Avrupa Standartlarına göre yaygın olarak Sodyum Klorür ve Parafin Yağı ile oluşturulan aerosollerin sabit bir akış hızında maskeden geçirilmesi ile maskenin filtrasyon verimliliği ölçülmektedir.

EN 149 standardına göre tasarlanmış ve pandemi döneminde yaygın olarak kullanılan maskeler tasarım itibari ile maskenin tamamında filtre malzemesinin olması öngörülmüştür. Bu tür maskeler genelde en az 3 ve en fazla 6 kat kumaştan imal edilmekte olup, bu kumaşlardan 1 veya birden çok katmanı filtre görevi görmekte diğer katmanlar ise filtre katmanlarını soluk vermeden kaynaklanan veya dış etmelerden kaynaklanan rutubet ve diğer filtre katmanlarının performansını azaltacak faktörlerden korumak için tasarlanmaktadır. Bu katmanlar arasında maskenin soluk alma esnasında kullanıcının yüzüne yapışmaması için maskeye form vermek amacıyla farklı kumaşlar da bulunabilmektedir. Filter-Efficiency-Tester-1.jpg

Bu deneyde maske, özel bir deney düzeneğine sızdırmaz şekilde bağlanıp deney metotlarında öngörülen akış hızı ve yoğunluklarda belirli sürelerde aerosol akışı yaptırılmaktadır. Özel cihazlarla verilen aerosoldaki partikül miktarı maskeden önce ve maskeden geçtikten sonra ölçülmektedir. Bu işlem ile maskenin filtrasyon verimliliği bir başka deyişle filtre malzemesinin nüfuziyeti hesaplanmaktadır.

EN 149 standardı için performans sınıflarına göre aşağıdaki limitler verilmiştir;

Sınıf Deney aerosolünün azamî nüfuziyeti
Sodyum klorür deneyi, 95 L/min
%, azamî
Parafin yağı deneyi, 95 L/min
%, azamî
FFP1 20 20
FFP2 6 6
FFP3 1 1

Örneğin FFP2 sınıfı bir maske için verilen her yüz partikülden en fazla 6’sının maskeden geçebilmesine izin verilmektedir.

Filtre malzemesinin nüfuziyet testi 3 farklı aşamada gerçekleştirilebilmektedir.

Sızma Testi: Maskenin yukarıda açıklanan düzenekle 210 saniye süreyle aerosol akışına tabi tutularak filtrasyon verimliliğinin hesaplanmasıdır. (EN 13274-7 Madde 5.3, 6, 7)
Maruz Bırakma Testi: Maskenin yukarıda açıklanan düzenekle aerosola süreden bağımsız olarak maske (filtre) üzerinde 120mg aerosol maddesi birikinceye kadar aerosol akışına devam edilmesi sonucunda filtrasyon verimliliğinin hesaplanmasıdır.  (EN 13274-7 Madde 5.4)
Depolama Testi: Tekrar kullanılabilir maskeler için sızma ve maruz bırakma testlerinden sonra 24 saat süreyle ortamda bekletilen maskenin yeniden sızma testine tabi tutulması ile filtrasyon verimliliğinin yeniden hesaplanmasıdır.  (EN 13274-7 Madde 5.5)

EN 149 standardı için performans sınıflarına verilen limitler yukarıdaki tüm deney aşamalarında karşılanmalıdır.

Üreticiler için bilgi notu: Bu testten başarısız olan üreticilerin kullandıkları filtre malzemesinin (kumaşının) verimliliğini artıracak tedbirler alması önerilir. Genelde meltblown türünde dokuma olmayan ve elektrostatik özellikte üretilen kumaşın daha yüksek filtrasyon verimliliğine sahip bir kumaşla değiştirilmesi veya kullanılan kumaşın gramajının artırılması çözüm olabilir. Bazı kumaşların üretim sürecinde gerdirme, ultrasonik kaynak süreçlerindeki ısıya maruz kalma veya raf ömrünün kısa olması gibi sebeplerden dolayı filtrasyon verimliliği değişebilmektedir. Üreticiler bu süreçleri inceleyerek filtre kumaşının kendisinden veya diğer sebeplerden dolayı ortaya çıkan bu olumsuzluğu giderebilirler.

Üreticiler için verilen notlar genel izlenimler olup bu yöntemlerle uygun sonuç alınamaması konusunda laboratuarımız herhangi bir sorumluluk kabul etmez. 

 

GERİ