teklif al

Solunum Koruyucu (MASKE) Deneyleri

Maske deneylerinde maskelerin bir kısmı orijinal halde bir kısmı ise çeşitli şartlandırmalara (Sıcaklık, giyme simülasyonu, mekanik vb.)  tabi tutulduktan sonra deneylere alınmaktadır. Şartlandırma açıklamaları deney raporlarınızda verilmekte olup hangi ölçümde hangi şartlandırmaya tabi tutulmuş maskenin kullanıldığı izlenebilmektedir.

Solunum Direnç Deneyleri (Breathing Resistance)

Solunum direnci deneylerinde soluk alma ve soluk verme sırasında takılı olan maske nedeni ile hava akışına karşı oluşan direnç ölçülmektedir. Sulunum direnci yüksek olan maskelerde giyen kişide özellikle efor gerektiren çalışma / yürüme gibi eylemler sırasında soluk alıp vermek güçleşir.

Breath-Resistance-Tester.jpg

Solunum dirençleri ölçümlerinde soluk alma direnci 30 L/dakika ve 95 L/dakika akış hızlarında ölçülmektedir. EN 149 standardında bu akış hızları için faklı limit değerleri bulunmakta olup ölçülen soluk alma dirençlerinin bu limitlerin altında olması beklenir. Soluk alma dirençleri bir Sheffield kafaya sızdırmaz şekilde takılan maskeler üzerinde belirtilen hızlarda hava akışı verilerek oluşan basınçlar ölçülmektedir.

Soluk verme basıncı ise 160 L/dakikalık akışta ölçülmektedir. İnsan soluk verme akış hızının soluk alma akış hızına oranla daha yüksek olması nedeni ile bu akış hızları belirlenmiştir. Soluk verme basınç hesaplama düzeneği de aynıdır.

EN 149 standardı için performans sınıflarına göre aşağıdaki limitler verilmiştir;

Sınıf İzin verilen azamî direnç (mbar)
Soluk Alma Soluk Verme
30 L/Dakika 95 L/Dakika 160 L/Dakika
FFP1 0,6 2,1 3,0
FFP2 0,7 2,4 3,0
FFP3 1,0 3,0 3,0

 

Maskelerde Valf Kullanımı

Maskelerde kullanılan valflerin amacı soluk alma veya soluk verme esnasında bir yönlü olarak hava akışının açılmasını veya kapanmasını sağlamaktır. EN 149 standardına göre tasarlanmış maskelerde bulunan valfler soluk alma esnasında kapalı olup hava geçişine izin vermez. Soluk verme esnasında ise açılarak havanın boşaltılmasını kolaylaştırır.

Valfli maskelerin soluk verme basınçları düşük olur. Kullanıcının en azından soluk vermesinde düşük basınçla solunumunun rahatlaması hedeflenmiştir. Valflerin bunun dışında maskenin filtrasyon kabiliyeti ile ilgili bir etkisi yoktur. Öte yandan valfler düzgün ve sızdırmaz bir şekilde monte edilmemiş ise filtrasyon verimliliğini düşürebilmektedir.

Üreticiler için bilgi notu: Solunum direncinden başarısız olan maskeler genellikle fazla kalın, çok katmanlı, havanın maske katmanları arasından rahatça geçişini engelleyen bir tasarım veya katmanlarda kullanılan kumaşlardan bir veya birkaçının yeterli kolaylıkta hava geçişine imkan vermemesinden kaynaklanabilir. Filtrasyon verimliliğini yükseltmek amacıyla, kullanılan kumaş gramajlarının veya katmanlarının artırılması solunum direncinin limitler üzerinde yükselmesine neden olabilir. Soluk verme basıncının düşürülmesi için valf kullanımı bir çözüm yöntemi olsa da pandemi dönemlerinde valfli maskelerin kullanılması önerilmemektedir. Valfli maske giyen bir kullanıcı soluk verdiğinde nefesi filtrelenmeden ortama salınacağı için hasta olması durumunda çevresindekilere hastalık bulaştırma riski mevcuttur.

Üreticiler için verilen notlar genel izlenimler olup bu yöntemlerle uygun sonuç alınamaması konusunda laboratuarımız herhangi bir sorumluluk kabul etmez. 

 

GERİ