teklif al

Solunum Koruyucu (MASKE) Deneyleri

Maske deneylerinde maskelerin bir kısmı orijinal halde bir kısmı ise çeşitli şartlandırmalara (Sıcaklık, giyme simülasyonu, mekanik vb.)  tabi tutulduktan sonra deneylere alınmaktadır. Şartlandırma açıklamaları deney raporlarınızda verilmekte olup hangi ölçümde hangi şartlandırmaya tabi tutulmuş maskenin kullanıldığı izlenebilmektedir.

Dolomit Tozu ile Tıkanma Deneyi (Clogging Test with Dolomite Dust) 

Deneyin amacı tozlu ortamlardaki çalışma şartlarında maske filtrelerinin bu tozlarla tıkanması / kaplanması durumunda dahi maskenin filtre edebilme görevlerini yerine getirip getiremediğinin ölçülmesidir. Bu deney EN 149 standardı için tekrar kullanılabilir maskeler için zorunlu, tek kullanımlıklar için opsiyoneldir.

Maskeler özel bir düzenek içerisinde yaklaşık 400 mg/m3 yoğunlukta oluşturulan dolomit tozu bulunan bir haznede insan soluk alıp verme simülasyonu yapan bir makineye bağlanmaktadır. Bu makine yardımı ile maske üzerinde belirli miktarda toz birikinceye kadar (833 mg.saat/m3) veya maske üzerinde biriken toz ile birlikte yükselen solunum direnci belirli bir değere yükselinceye soluk alıp verme işlemine devam edilir.

Solunum direnci değerlerinin verilen limitlere maske üzerinde 833 mg.saat/m3 toz birikmeden ulaşması durumunda maskenin deneyden başarısız olduğu kabul edilir.

İstenen tıkanma oranına ulaşan maskeler akabinde yeniden solunum direnci ve Filtre Malzemesinin Nüfuziyeti Sızma testine tabi tutularak öngörülen solunum direnci ve filtreleme kapasitelerinin muhafaza edilip edilmediği ölçülmektedir. Maskenin bu testlerden de başarılı olmaya devam etmesi durumunda tıkanma deneyinden başarılı olduğu kabul edilir.

 

GERİ