teklif al

KAZAN DAİRESİ UYGUNLUK MUAYENESİ

KAZAN DAİRESİ UYGUNLUK (YERLEŞİM UYGUNLUK) MUAYENESİ

Kazanlar güvenli şekilde kurulduğu ve çalıştırıldığı zaman hayatı ve üretimi kolaylaştıran; güvenlik şartlarına uyulmadığı zaman ise hem ortamda çalışanlara, hem işletmenin kendisine, hem de çevrede yaşayanlara tehdit oluşturabilen çok tehlikeli ekipmanlardır.

Kazan daireleri, başta yangın tehlikesi, yakıt depolama alanları ve patlama riskleri olmak üzere birçok konuda ciddi riskleri barındıran işletmenin en önemli mahallerinden biridir.

Kazan dairelerinde kazan üzerinde barındırılması gerekli emniyet ve güvenlik ekipmanları, acil durum çıkışları, uyarı levhaları, kazanlar arası mesafe, duvar ile kazan arası mesafeler, baca bağlantılarının uygunluğu , alarm cihazları ve kazanların elektrik panoları gibi hususların ilgili standartlara uygun olmasının önemi büyüktür.
Bu risklerden kaçınmak ve işletmelerin birtakım resmi işlemleri için (ruhsat alma, doğalgaz ve lpg dönüşümleri, belediyeler ve gaz dağıtım şirketleri tarafından istenen kazan dairesi uygunluğuna dair rapor isteklerinde) kazan daireleri uygunluk kontrolleri yapılması zorunludur.
Kazanlar güvenli şekilde kurulduğu ve çalıştırıldığı zaman hayatı ve üretimi kolaylaştıran; güvenlik şartlarına uygun kurulmadığı zaman ise hem ortamda çalışanlara, hem işletmenin kendisine, hem de çevrede yaşayanlara tehdit oluşturabilen ekipmanlardır.

Universal Sertifikasyon, eğitimli ve tecrübeli teknik personeli Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, T.C. Enerji Piyasası Denetleme Kurulu (EPDK) Doğal Gaz Piyasası İç Tesisat Yönetmeliği, Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ ve TS 7363 standardı çerçevesinde Kazan Dairesi Uygunluk Kontrolleri’ni akreditasyon kapsamında gerçekleştirmekte ve raporlandırmaktadır.

GERİ