teklif al

PLATFORMLU ARAÇ YALITIM - GEÇİRGENLİK ÖLÇÜMÜ (SEPET İZOLASYON TESTİ)

Elektrik iletim hatlarında yapılacak her türlü çalışmalarda platformlu araçların kullanılması durumunda;  

TEDAŞ  İş Güvenliği Yönergesi

Madde  47 – Alçak gerilim tesislerinin gerilim dışı bırakılması mümkün değilse tesis üzerinde veya yakınındaki çalışmalar Gerilim Altında Çalışma olduğundan aşağıdaki iş güvenliği tedbirleri alınacaktır.

               b) Platformlu araçlarla çalışıldığı taktirde platformun yalıtım seviyesi en az 2,5 kV olacaktır.

Madde  57- Yüksek Gerilim tesislerinde her türlü çalışma aşağıdaki işlemlerden sonra yapılacaktır.

               f) Platformlu araçlarla çalışıldığı taktirde platformun yalıtım seviyesi en az 70 kV olacaktır.

Şeklinde tanımlanmıştır.

Ülkemizde üretilen platformlu araçlarım tamamına yakını maalesef istenilen yalıtım şartlarını karşılamamaktadır. Mevcut platformlu araçlarına yalıtım testi yaptırmak isteyen araç sahipleri öncelikle  “TS EN 61057 Kaldırma Donanımları – Yalıtkan Kollu – 1 kV a.a.’yı Aşan Gerilim Altında Çalışmak İçin Kullanılan ” standardını rehber alarak, sepeti taşıyan kol üzerinden yaklaşık 1,5 mt lik kısmını keserek yerine yüksek mukavemetli yalıtım malzemesi ekletmelidir.

Sepet üzerinde hidrolik kumanda kolu bulunan platformlu araçların, hidrolik hortumlarının yalıtkan özellikte ve yine içinde kullanılan hidrolik yağın da sentetik, iletken olmayan yağ olması gereği unutulmamalıdır.

Ancak tüm bu işlemler gerçekleştikten sonra yalıtkanlık testi TS EN 61057 standardında tarif edildiği şekilde yapılabilir.

UNIVERSAL CERTIFICATION  platformlu araçlarda  yalıtım – geçirgenlik ölçümleri konusunda tek Akredite A Tipi Muayene Kuruluşudur.

SEPET YALITIM TESTİ

Yalıtkan sepetler ve kaplama malzemeleri üzerinde yapılan dielektrik deneyi:

Bu özelliklerin sağlanması için sepet üzerinde TS EN 61057 standardında tarif edildiği gibi, Delinme ve Yüzey Dayanım Deneyleri yapılmalıdır.

Delinme deneyi

Yalıtkan sepet veya kaplama malzemesi, üst kısmından 0,15 m’ye kadar şebeke suyu (öz direnci en fazla50 Ω.m) ile doldurulur. Sepet veya kaplama malzemesi, topraklanmış bir metal tank içerisine aşağıdaki şekildeki gibi düşey olarak daldırılır ve yüksek gerilim elektrotu, sepet veya kaplama malzemesinin içerisine yerleştirilir

Sepetler için 20 kV’luk bir etkin gerilim, 1 dakika ± 5 s süre ile uygulanmalıdır.

Kaplama malzemeleri için 50 kV’luk bir etkin gerilim, 1 dakika ± 5 s süre ile uygulanmalıdır.

Sonuç olarak. hiçbir atlama veya delinme meydana gelmemelidir.

Yüzey dayanım deneyi

Yüzey dayanım deneyi, sepet veya kaplama malzemesinin dış tarafında yapılmalıdır. İki elektrot,

Birbirine paralel şekilde 0,30 m mesafede yerleştirilir. Şebeke frekanslı 50 kV’luk etkin gerilim, elektrotlar arasına uygulanmalı ve 1 dakika ± 5 s süre ile muhafaza edilmelidir. Sonuç olarak, Hiç bir atlama veya delinme meydana gelmemelidir.

Not – Kaçak akım değeri, büyüklüğü ile belirtilir ve genellikle 0,5 mA’den daha azdır.

UNIVERSAL SERTİFİKASYON platformlu araçlarda kullanılan sepetler için yalıtım – geçirgenlik ölçümleri konusunda tek  Akredite A Tipi Muayene Kuruluşudur.

GERİ