teklif al

TAHRİBATSIZ MUAYENE (NDT)

Tahribatsız Muayene, inceleme yapılacak olan malzemeye ya da parça bütünlüğüne zarar vermeden, malzemelerdeki iç ve dış süreksizliklerin tespit edilmesini sağlar.

Tahribatsız muayene yöntemleri ile gereksiz tamir, değişim gibi maliyetlerin önüne geçilir. Ürünleri daha değerli hale getirir, alıcı ve satıcıya güven vererek risklerin azaltılmasına katkıda bulunur.

Uygulamalar TS EN ISO 9712 ve SNT-TC 1A’ ya göre belgelendirilmiş, Seviye 2 ve 3 tahribatsız muayene uzmanlarımız tarafından yapılmaktadır.

Tahribatsız muayene yöntemleri;

  • Gözle Muayene (VT),
  • Manyetik Partikül (MT),
  • Sıvı Penetrant (PT),
  • Radyografik Muayene (RT),
  • Ultrasonik Muayene (UT).

 

Gözle Muayene (VT):

Görsel Muayene bir ürünün yüzeyindeki süreksizlikler, yapısal bozukluklar, yüzey durumu, gibi kaliteyi etkileyen parametrelerin optik bir yardımcı (büyüteç, endeskop, videoskop gibi.) kullanarak veya kullanmaksızın muayene edilmesidir.

Genel olarak görsel muayenede inceleme mekanik ve optik olarak yapılır.

Gözle muayene çok basit bir metot olarak görünse de en önemli muayene yöntemidir. Genellikle bir başka tahribatsız muayene metodunun uygulanmasından önce yapılması gereken bir çalışmadır. Diğer tahribatsız muayene yöntemleri için hazırlanmış uygulama standardlarının çoğunda da öncelikler gözle muayene yapılması ve bulguların kaydedilmesi gerekir.

Standart

AD Merkblatt HP 5/3, ASME Sec. I, 

ASME Sec. V, ASME Sec. VIII, 

ASME B31.1, ASME B31.3, ASME B31.8

API 5L, API 1104, AWSD.1.1, TS EN ISO 5817, 

TS EN ISO 17637, TS EN 13018, TS EN ISO 17635

Manyetik Partikül (MT)

Manyetik parçacık ile muayene metodunun esası; ferromanyetik (demir, kobalt, nikel gibi.) malzemelerin mıknatıslandırılmasıyla malzeme yüzeyindeki süreksizliklerde kaçak manyetik akının oluşması, malzeme yüzeyine püskürtülen demir tozlarının süreksizlikler üzerinde toplanmasıdır. Bu şekilde oluşan belirtiler incelenerek yüzey ve yüzeyin hemen altındaki süreksizlikler için değerlendirme yapılır.

Standart

AD Merkblatt HP 5/3, ASME Sec. I, ASME Sec. V, ASME Sec. VIII, 

ASME B31.1, ASME B31.3, ASME B31.8, API 5L, API 1104, AWS D1.1, 

TS EN ISO 5817, TS EN ISO 17638, TS EN ISO 23278, 

TS EN ISO 9934-1, TS EN 10228-1, TS EN 1369, TS EN ISO 17635

Sıvı Penetrant (PT)

Sıvı penetrant metodu, malzeme yüzeyine açılan süreksizliklerin görünür hale getirildiği bir tahribatsız muayene metodur.

Penetrant muayenesinin esası, bir akışkan olan penetrantın malzemenin yüzeyine açılan hataların içine girerek nüfuz etmesi prensibine dayanır.

Standard

AD Merkblatt HP 5/3, ASME Sec. I, 

ASME Sec. V, ASME Sec. VIII, 

ASME B31.1, ASME B31.3, ASME B31.8, API 5L, API 1104, 

AWS D.1.1, TS EN ISO 5817, TS EN ISO 3452-1, TS EN ISO 23277, 

TS EN 1371-1,    TS EN 1371-2, TS EN 10228-2, TS EN ISO 17635

Radyografik Muayene (RT)

Radyografik muayene yöntemi, oldukça hassas bir muayene yöntemi olması ve muayene sonuçlarının kalıcı olarak kaydedilebilir olmasından dolayı sanayide en yaygın olarak kullanılan tahribatsız muayene yönteminden biridir.

Yüksek enerjili elektromanyetik dalgalar (ışınım), malzemeye nüfuz ettiklerinde malzemenin diğer tarafına konulan ışınıma duyarlı filmleri etkileyebilirler. Bu filmler daha sonra banyo işlemine tabi tutulduklarında ışınımın içinden geçen malzemenin iç kısmının görüntüsü ortaya çıkar.  Bu görüntü, malzeme içindeki boşluklar veya kalınlık/yoğunluk değişiklikleri nedeniyle oluşur. Malzemenin içinin bu şekilde görüntülenmesi radyografi olarak adlandırılır. Eğer malzemenin arka tarafına film yerine bir dedektör konup malzemeden geçen ışınım toplanarak bir monitöre aktarılırsa buna radyoskopi denir.

Radyografik muayene, metalik ve metalik olmayan bütün malzemelerde beklenen hacimsel ve düzlemsel hataların tespiti için kullanılan bir yöntemdir.

Standard

AD Merkblatt HP 5/3, ASME Sec. I, 

ASME Sec. V, ASME Sec. VIII, 

ASME B31.1, ASME B31.3, ASME 

B31.8, API 5L, API 1104, AWS 

D1.1, TS EN ISO 5579, TS EN ISO 17636-1, TS EN 12681, 

TS EN ISO 5817, TS EN ISO 10675, TS EN ISO 17635

Ultrasonik Muayene (UT)

 Yüksek frekanslı ses dalgaları kullanılarak malzeme içerisindeki süreksizlikleri kontrol etmede kullanılan etkin bir yöntemdir.

Malzeme içine gönderilen yüksek frekanslı ses dalgaları ses yolu üzerinde bir engele çarparlarsa yansırlar. Çarpma açısına bağlı olarak yansıyan sinyal, alıcıya (proba) gelebilir veya gelmeyebilir. Proba ulaşan ses dalgaları elektrik sinyaline dönüştürülerek cihazın ekranında ekolara dönüşür. Bu ekolardan hareketle süreksizliğin yüzeye olan uzaklığı (derinliği) ve boyutu hakkında bilgi edinilebilir.

Bu muayene yönteminde malzemenin sadece bir yüzeyi gerektiğinden, tek prob kullanılması yeterlidir.

Hata tespitinin haricinde;

  • Kalınlık ölçümü,
  • Malzeme tasnifi,

yapılabilir.

Standard

AD Merkblatt HP 5/3, ASME Sec. I, 

ASME Sec. V, ASME Sec. VIII, ASME B31.1, ASME B31.3, ASME B31.8, 

API 5L, API 1104, AWSD1.1, TS EN ISO 5817, TS EN ISO 11666, 

TS EN ISO 23279, TS EN ISO 17640, TS EN 12680, TS EN 10228-3, 

TS EN 10228-4, TS EN 14127, TS EN 10308, TS EN 10160, 

TS EN ISO 16810, TS EN ISO 17635

GERİ