teklif al

Toplam İçe Sızma Deneyi

Solunum Koruyucu (MASKE) Deneyleri

Maske deneylerinde maskelerin bir kısmı orijinal halde bir kısmı ise çeşitli şartlandırmalara (Sıcaklık, giyme simülasyonu, mekanik vb.)  tabi tutulduktan sonra deneylere alınmaktadır. Şartlandırma açıklamaları deney raporlarınızda verilmekte olup hangi ölçümde hangi şartlandırmaya tabi tutulmuş maskenin kullanıldığı izlenebilmektedir.

Toplam İçe Sızma Deneyi (Total Inward Leakage Test)

Maskenin özel olarak üretilen partikül aerosolleri kullanılan bir kabin içerisinde gerçek kullanım anındaki filtrasyon verimliliğinin ölçüldüğü deneydir. Bu deneyde gerçek insanlar maskeleri giyerek kabin içerisindeki bir yürüme bandında 6 km/saat hızla yaklaşık 15 dakika boyunca beş farklı egzersiz yaparak yürümektedir. Bu yürüyüş esnasında her farklı egzersiz periyodunda sürekli olarak kabin içerisinden ve kullanıcının yüzüne takılı bulunan maskenin içinden alınan aerosol numunelerindeki partikül konsantrasyonları oranlanarak toplam içe sızma miktarı oransal olarak hesaplanmaktadır.

TIl-Scene.jpg

Bu deneyde kullanıcının yüzündeki maskenin içine sızabilen aerosol partikülleri yalnızca maskenin filtresinden geçebilenler değil aynı zamanda maskenin kullanıcının yüzüne tam oturmaması sebebiyle kenarlardan veya özellikle burun kenarlarından maskenin içine filtre edilmeden sızan aerosol içindeki partiküllerdir. Bu nedenle deneyin adı toplam içe sızma deneyi olarak adlandırılmıştır.

Her insanın yüz ölçüleri ve hatları aynı olmayacağından bu deneyde maskeler 10 farklı kişi üzerinde denenmektedir. 10 kullanıcıdan en az 8’i için hesaplanan ortalama sızma miktarının verilen limitler dâhilinde olması durumunda deney sonucu başarılı sayılmaktadır. Diğer bir başarı parametresi olarak da 10 kullanıcının 5 egzersiz yaparken alınan ölçümler için toplam 50 ölçümden en az 46 sının verilen limitleri sağlaması beklenmektedir.

EN 149 standardı için performans sınıflarına göre aşağıdaki limitler verilmiştir;

50 münferit deneyden (10 denek x 5 deney) elde edilen sonuçların en az 46’sı,
- FFP1 için % 25’ten,
- FFP2 için % 11’den,
- FFP3 için % 5’ten
daha büyük olmamalıdır.

İlâve olarak, toplam içe doğru sızdırma için 10 münferit kullanıcının aritmetik ortalamalarının en az 8’i,
- FFP1 için % 22’den,
- FFP2 için % 8’den,
- FFP3 için % 2’den
daha büyük olmamalıdır.

Bu deney doğası gereği gerçek kişiler kullanılarak yapıldığından deneyde kullanılan kişiler değiştirildiğinde sonuçlar da değişebilmektedir. Hatta aynı kişi ile yapılan deneylerde dahi kişinin yorgunluk durumu, nefes alışverişindeki akış farklılıkları bile deney sonuçlarını etkilemektedir. Laboratuvarımız bu tür riskleri minimize etmek için deneyde kullanılan kişilerin ortalama yüz hatlarına sahip olmalarına dikkat etmektedir. Her ölçümden sonra bu kişilerin kullanımına tahsis edilmiş duş ve dinlenme alanları tahsis edilmiştir.

Üreticiler için bilgi notu: Maske filtre malzemesinin nüfuziyeti deneyinden başarılı olduğu halde Toplam İçe Sızma deneyinden başarısız olması durumunda üreticilerin maskenin tasarımını gözden geçirmesi beklenir. Bu gözden geçirme aşağıdakiler olabilir;

  • Maskenin kulak veya baş bağları / kayışlarının maskeyi gerekli sıkılıkta kullanıcının yüzünde tutabilme kabiliyeti

  • Maskenin burun kıvrımlarında yeterli sızdırmazlığı sağlamak üzere konulan burun telinin yeterli sızdırmazlığı sağlama kabiliyeti (Burun teli gevşiyor olabilir, sağladığı mukavemet kontrol edilmelidir)

  • Özellikle üst sınıf maskeler için (örneğin FFP3) burun telinin yanı sıra maskenin iç yüzünde burun telinin alt kısmına denk gelecek şekilde sızdırmazlık süngerlerinin kullanılması yardımcı olabilmektedir.

  • Maskenin ölçülerinin ortalama yüz hatlarını sıkı bir şekilde kaplamayabilmesi (ölçü olarak maskenin küçük olması veya büyük olması sızma sorunlarına neden olabilmektedir.)

  • Maske tasarımının baş hareketleri (sağa sola, aşağı yukarı gibi) ve konuşma esnasında sızdırmazlığı muhafaza etme kabiliyeti değerlendirilmektedir.

Deney raporunuzda inceleyebileceğiniz her bir egzersizdeki ölçümler ve her kullanıcının yüz ölçüleri yer almaktadır.

Üreticiler için verilen notlar genel izlenimler olup bu yöntemlerle uygun sonuç alınamaması konusunda laboratuarımız herhangi bir sorumluluk kabul etmez.