teklif al

Mevzuatlar

UNIVERSAL Sertifikasyon ve Gözetim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.'nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ

23 / 10 / 2014

24 Ocak 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28892

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
 

UNIVERSAL SERTİFİKASYON VE GÖZETİM HİZMETLERİ TİCARET LTD.
 

ŞTİ.’NİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE
 

DAİR TEBLİĞ (MHG/2014-06)
 

MADDE 1 (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2163 kimlik kayıt numarası tahsis edilen ve Necip Fazıl Bulvarı Keyap Sitesi E2 Blok 44/84 Yukarı Dudullu Ümraniye/İSTANBUL adresinde bulunan Universal Sertifikasyon ve Gözetim Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti., 10/7/2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) çerçevesinde Ek-1’de yer alan kapsamda performansın değişmezliğinin değerlendirmesi ve doğrulaması faaliyetini yürütmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

MHG/2014-01 Numaralı Tebliğ Çerçevesinde

 Universal Sertifikasyon ve Gözetim Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti.’nin

Görevlendirme Kapsamı (No:1) 

 

Avrupa Komisyonu Karar No.

Ürün(ler)/ Kullanım Amacı

Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemi

Şartnameler

Görevler

97/555/EC

Su bazlı yol bağlayıcıları

(Yol temelinin stabilizasyonunda kullanılacak beton, harç, sulu harç ve diğer karışımların hazırlanması için)

Sistem 2+

TS EN 15368+A1

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

97/555/EC

Yapı kireçleri, kapsamı:

-Kalsiyum kireçler

-Dolomit kireçler

-Su bazlı kireçler

 

(Yapım işlerinde ve yapı malzemelerinin üretiminde kullanılacak beton, harç, sulu harç diğer karışımların hazırlanması)

Sistem 2+

TS EN 459-1

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

97/740/EC

Duvarcılık birimleri I. Kategori

 (Duvarda, kolonlarda ve bölücü elemanlarda)

Sistem 2+

TS EN 771-1
TS EN 771-2
TS EN 771-3
TS EN 771-4
TS EN 771-5
TS EN 771-6

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

97/740/EC

Fabrika yapımı duvar işlerinde kullanılan harçlar

 (Duvarda, kolonlarda ve bölücü elemanlarda)

Sistem 2+

TS EN 998-2

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

98/214/EC

Strüktürel metalik kesitler/profiller

Sıcak haddelenmiş, soğuk şekillendirilmiş veya başka şekilde üretilmiş çeşitli şekillerdeki kesitler/profiller(T, L, H, U, Z, I, kanallar, köşebent, oluk, boru) ,yassı ürünler (tabaka, levha, şerit) çeşitli metal malzemelerden yapılmış, korozyona karşı astarlanarak (kaplanarak) korunmuş yada korunmamış dökme, dövme ve çubuk demirler. (Metal yapılarda veya metal ve beton karma yapılarda kullanılmak üzere)

Sistem 2+

TS EN 10025-1
TS EN 10088-4
TS EN 10088-5
TS EN 10210-1
TS EN 10219-1
TS EN 10340
TS EN 10340/AC
TS EN 10343
TS EN 15048-1
TS EN 15088

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

98/214/EC

Strüktürel metalden yapılmış inşaat malzemeleri:

-Makaslar, kirişler, kolonlar, merdivenler, döşeme mertekleri, taşıyıcı direkler ve palplanj (perde) gibi bitmiş metal ürünler. Belirli uygulamalar için tasarlanarak uygun büyüklüklerde kesilmiş parçalar, raylar, traversler.

Bunlar astarlanarak korozyona karşı korunmuş yada korunmamış olabilir, kaynaklı yada kaynaksız olabilir.

Sistem 2+


TS EN 1090-1

TS EN
1090-1:2009+A1:2011
 


 

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

98/214/EC

Kaynak malzemeleri

(Strüktürel metal yapı işlerinde kullanmak için)

Sistem 2+

TS EN 13479

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

98/214/EC

Strüktürel bağlayıcılar

Metal perçinler, cıvatalar

(somunlar ve pullar) ve H. R. Cıvataları

(yüksek mukavemetli öngerilimli cıvatalar-High Resistance),

başlı çiviler, vidalar, demiryolu sürgüleri.

(Strüktürel metal işlerde kullanmak için)

Sistem 2+

TS EN 14399-1

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

98/598/EC

Bitümlü karışımlar ve yüzey uygulamaları için agregalar

(Yollar ve diğer altyapı işlerinde)

Sistem 2+

TS EN 13043

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

98/598/EC

Kuşanıktaşlar (Su yapıları ve diğer altyapı çalışmalarında.)

-Demiryolu balastı

(Demiryolu işlerinde)

Sistem 2+

TS EN 13383-1
TS EN 13383-1/AC
TS 7043 EN 13450
TS 7043 EN 13450/AC

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

98/598/EC

-Beton, harç ve enjeksiyon için agregalar ve dolgu malzemeleri

(Yapılar, yollar ve diğer altyapı işlerinde)

Sistem 2+

TS 706 EN 12620+A1
TS 1114 EN 13055-1

TS EN 13055-1 /AC
TS EN 13055-2

TS EN 13139
TS 2717 EN 13139

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

98/598/EC

Agregalar

- Bağlı olmayan ve hidrolik bağlı olan karışımlar için

(Yol ve diğer altyapı işlerinde)

Sistem 2+

TS EN 13242 +A1
 

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

98/601/EC

-Bitüm

(Yolların yapımı ve yüzey uygulamaları için)

Sistem 2+

TS EN 12591
TS EN 13808
TS EN 13924
TS EN 13924 /AC
TS EN 14023
TS EN 15322

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

98/601/EC

-Köprü tabliyesi su geçirmeyen malzemeleri ve kitleri

(Köprü tabliyeleri için)

Sistem 2+

TS EN 14695
 

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

98/601/EC

Bitümlü karışımlar

(Yolların yapımı ve yüzey uygulamaları için)   

Sistem 2+

TS EN 13108-1

TS EN 13108-1/AC

TS EN 13108-2

TS EN 13108-2 /AC

TS EN 13108-3

TS EN 13108-3 /AC

TS EN 13108-4

TS EN 13108-4 /AC

TS EN 13108-5

TS EN 13108-5/AC

TS EN 13108-6

TS EN 13108-6 /AC

TS EN 13108-7

TS EN 13108-7/AC

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

98/601/EC

-Yüzey işlemleri (Yolların yüzey uygulamaları için)

 

Sistem 2+

EN 12271
EN 12273

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

99/94/EC

 

Prekast normal/hafif/otoklav havalı beton malzemeleri (Boru ve tanklar hariç)

(Strüktürel kullanım için

özellikle öngerilmeli boşluklu döşeme elemanları, dikmeler ve direkler25, temel kazıkları, kalıp döşemeleri, kafes kiriş elemanları, kiriş/blok döşeme üniteleri ve elemanları, nervürlü zemin döşemeleri, lineer strüktür elemanları (kiriş ve kolonlar), taşıyıcı duvarlar, istinat duvar elemanları, çatı elemanları, silolar26, merdivenler, köprü döşeme (tabliye) elemanları ve büyük kutu menfezleri)

Sistem 2+

TS EN 1168+A3

TS EN 12737+A1

TS EN 12794+A1/AC

TS EN 12843

TS EN 13224

TS EN 13225

TS EN 13225/AC

TS EN 13693+A1

TS EN 13747+A2

TS EN 13978-1

TS EN 14843

TS EN 14844+A2

TS EN 14991

TS EN 14992+A1

TS EN 15037-1

TS EN 15037-2+A1

TS EN 15037-3+A1

TS EN 15037-4

TS EN 15050+A1

TS EN 1520

TS EN 15258

 

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

99/469/EC

-Katkı maddeleri

(Beton, harç ve çimento şerbeti için)

 

Sistem 2+

TS EN 934-2+A1
TS EN 934-3+A1
TS EN 934-4
TS EN 934-5

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

99/469/EC

- Katkılar (tip I)

( Beton, harç ve çimento şerbeti için)

Sistem 2+

TS EN 12878
TS EN 12878/AC
 

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

99/469/EC

-Beton koruma ve tamir ürünleri

(Yapılarda ve altyapı işlerindeki diğer kullanımlar için)

Sistem 2+

TS EN 1504-2
TS EN 1504-3
TS EN 1504-4
TS EN 1504-5
TS EN 1504-6
TS EN 1504-7

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

TÜM MEVZUATLAR

Bültenimize kayıt olun haber ve duyurularımızdan ilk siz haberdar olun.