teklif al

Mevzuatlar

UNIVERSAL Sertifikasyon ve Gözetim izmetleri Tic. Ltd. Şti. nin Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ

23 / 10 / 2014

Resmi Gazete Tarihi 3 Eylül 2009

Sayı : 27338

3 Eylül 2009 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27338

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
 

UNİVERSAL SERTİFİKASYON VE GÖZETİM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. NİN KİŞİSEL
 

KORUYUCU DONANIM YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA ONAYLANMIŞ KURULUŞ
 

OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ
 

             MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2163 kimlik kayıt numarası ile UNİVERSAL Sertifikasyon ve Gözetim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. 29 Kasım 2006 tarih ve 26361 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğinde yer alan genel vücut koruyucuları (giysiler), ayak ve bacak koruyucuları, el ve kol koruyucuları ile baş koruyucu donanımları için AT Tip İnceleme Belgesi (EC Type - Examination Certificate) (Modül-B), Üretimde AT Kalite Kontrol Sistemi (Modül D) ve Nihai Ürün AT Kalite Kontrol Sistemi (Modül E) kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Onaylanmış Kuruluş olarak görevlendirilmiştir.
 

             MADDE 2 – (1) Bakanlığımızca Onaylanmış Kuruluş olarak görevlendirilen UNİVERSAL Sertifikasyon ve Gözetim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. nin kişisel koruyucu donanımlarla ilgili diğer resmi duyuruları Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın http://www.dtm.gov.tr/dts/ABTeknik/abteknik.htm adresinden takip edilecektir.
 

             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. 

TÜM MEVZUATLAR

Bültenimize kayıt olun haber ve duyurularımızdan ilk siz haberdar olun.