teklif al

Mevzuatlar

Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında UNIVERSAL Sertifikasyon ve Gözetim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ

23 / 10 / 2014
 MADDE 1 – 10/6/2010 tarihli ve 27607 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Universal Sertifikasyon ve Gözetim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğin EK-1’i aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

EK-1 

Kriterler Hakkında Yönetmelik Çerçevesinde

YOK*

Komisyon Karar No.

Ürün(ler)/ Kullanım Amacı

Uygunluk Teyit Sistemi

Şartnameleri

Görevler

 

 

YOK*

Beton

Sistem 1+

TS EN 206-1 :2002

TS EN 206-1/A1 :2005

TS EN 206-1/A2 :2006

TS EN 206-1/T1:2010

Ürün Belgelendirme                                 Kuruluşu

 

 

 

97/597/EC

 

Çelik – Betonarme için – Donatı Çeliği

Sistem 1+

TS 708

Ürün Belgelendirme                                 Kuruluşu

 

97/597/EC

 

Çelik Teller – Öngerilmeli, Beton için

Sistem 1+

TS 3721:1988

TS 3721/T1:2006

Ürün Belgelendirme                                 Kuruluşu

 

YOK*

Beton Çelik Hasırları

Sistem 1+

TS 4559:1985

TS 4559/T1:1987

TS 4559/T2:2004

TS 4559/T3:2010

Ürün Belgelendirme                                 Kuruluşu

 

97/597/EC

 

Çelik Çubuklar – Öngerilmeli Beton için

Sistem 1+

TS 5679:1988

Ürün Belgelendirme                                 Kuruluşu

 

YOK*

Çelik Demetler (Toronlar) – Öngerilmeli Beton için

Sistem 1+

TS 5680

Ürün Belgelendirme                                 Kuruluşu

 

YOK*

Çelik Kütükler – Kare Kesitli

Sistem 1+

TS 9914:1992

TS 9914/T1:2002

Ürün Belgelendirme                                 Kuruluşu

 

YOK**

Boyalar – Organik Çözücü Esaslı – Son Kat

Sistem 1

TS 39:1996

TS 39/T1:2000

TS 39/T2:2001

Ürün Belgelendirme                                 Kuruluşu

 

YOK**

Boyalar ve Vernikler – Su bazlı kaplama malzemeleri ve sistemleri – İç mekan duvar ve tavanlar için

Sistem 1

TS 5808:2012

Ürün Belgelendirme                                 Kuruluşu

 

YOK*

Vernikler – Vinil Klorür Reçine Esaslı

Sistem 1+

TS 8656

Ürün Belgelendirme                                 Kuruluşu

 

YOK**

Vernikler – Ftalik Reçine Esaslı

Sistem 1

TS 8657

Ürün Belgelendirme                                 Kuruluşu

 

YOK*

Vernikler – Yağ Esaslı

Sistem 1+

TS 8693

Ürün Belgelendirme                                 Kuruluşu

 

YOK*

Vernikler – Akrilik Reçine Esaslı

Sistem 1+

TS 8694

Ürün Belgelendirme                                 Kuruluşu

 

YOK*

Vernikler – Anakardiyum Reçine Esaslı

Sistem 1+

TS 8750

Ürün Belgelendirme                                 Kuruluşu

 

YOK*

Vernikler – Aminoalkid Reçine Esaslı

Sistem 1+

TS 8751

Ürün Belgelendirme                                 Kuruluşu

 

YOK*

Boyalar – Astar – Anakardiyim Reçine Esaslı

Sistem 1+

TS 10284:1992

TS 10284/T1:2000

 

Ürün Belgelendirme                                 Kuruluşu

 

YOK*

Boyalar – Aminoalkid Reçine Esaslı - Parlak

Sistem 1+

TS 10556:1992

TS 10556/T1:2000

 

Ürün Belgelendirme                                 Kuruluşu

 

YOK*

Boyalar – Astar – Vinil Klorür Reçine Esaslı

Sistem 1+

TS 11376:1994

TS 11376/T1:2000

Ürün Belgelendirme                                 Kuruluşu

 

YOK*

Boyalar – Vinil Klorür Reçine Esaslı

Sistem 1+

TS 11377:1994

TS 11377/T1:2000

Ürün Belgelendirme                                 Kuruluşu

 

YOK*

Boyalar – Epoksi Reçine Esaslı - Katranlı

Sistem 1+

TS 11589:1995

TS 11589/T1:2000

 

Ürün Belgelendirme                                 Kuruluşu

 

YOK**

Boyalar – Epoksi Reçine Esaslı – Çelik yapılarda kullanılan

Sistem 1

TS 11590:1995

TS 11590/T1:1996

TS 11590/T2:2000

TS 11590/T3:2001

Ürün Belgelendirme                                 Kuruluşu

 

YOK*

Vernikler – Selolozik Esaslı

Sistem 1+

TS 11604:1995

TS 11604/T1:2009

Ürün Belgelendirme                                 Kuruluşu

 

Boyalar – Ftalik Reçine Esaslı

Sistem 1+

TS 11650:1995

TS 11650/T1:1996

TS 11650/T2:2000

Ürün Belgelendirme                                 Kuruluşu

 

YOK**

Astar Boya ve Macun – Yağ Reçinesi Esaslı

Sistem 1

TS 11651:1995

TS 11651/T1:2000

TS 11651/T2:2000

Ürün Belgelendirme                                 Kuruluşu

                     

 

         Standardın nihai versiyonu dikkate alınarak Belgelendirme faaliyeti gerçekleştirilecektir. Ancak standardın yeni bir versiyonunun Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yayımlanması halinde imalatçı, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu ile temasa geçerek yeni bir değerlendirme gerekip gerekmeyeceğini danışır. Uygunluk Değerlendirme Kuruluşunun görevlendirme kapsamında bulunan standartlarda meydana gelen değişiklikler TSE’nin internet sitesinden takip edilir. Söz konusu değişikliklerin ilgili standardın uygulama prosedüründe belirtilerek ve gerekli revizyonun yapılarak Bakanlığa bildirilmesi ve daha sonra yapılacak olan ilk gözetim denetiminde TÜRKAK’ a sunulması gerekmektedir.

 

*: Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan  “Yapı malzemelerinin tabi olacağı uygunluk teyit sistemi, AB Komisyon Kararları ile öngörülmemiş ise ulusal standarda tabi ürünlerin uygunluk teyit sistemi 1+  kabul edilir.” hükmü gereğince bu ürünlerin uygunluk teyit sistemi 1+ kabul edilmektedir.

 

**: 25/8/2011 tarihli ve 28036 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Uygunluk Teyit Sistemi YAMTEK Tarafından Karara Bağlanan Ulusal Standartlar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:YİG/2010-19)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: MHG/2011-02) ile bu ürünlerin uygunluk teyit sistemi 1 kabul edilmektedir.

 

 

 

TÜM MEVZUATLAR

Bültenimize kayıt olun haber ve duyurularımızdan ilk siz haberdar olun.