teklif al

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR ( 89/686/EEC )

UNIVERSAL CERTIFICATION Kişisel Koruyucu Donanımlar (89/686/EEC) Kapsamında Türkiye' de İlk ve Tek Özel Onaylanmış Kuruluştur.

Faaliyet Kapsamımız

BAŞ KORUYUCULAR

TS 2429 EN 397

Endüstriyel Emniyet Şapkaları (Baretler)

TS EN 812

Sanayide Darbeye Karşı Kullanılan Başlıklar

TS EN 443

Binalarda ve Diğer Yapılarda Yangınla Mücadele İçin Koruyucu Başlıklar

TS EN ISO 14052

Yüksek Performanslı Sanayi Tipi Kasklar

TS EN 50365

Alçak Gerilim Tesislerinde Kulanım İçin Elektriksel Olarak Yalıtımlı Başlıklar

GENEL VÜCUT KORUYUCULAR

TS EN 340

Koruyucu Giyecekler - Genel Özellikler

TS EN 342

Koruyucu Giyecekler - Soğuğa Karşı Koruma İçin Giyecek Takımları ve Parçaları

TS EN 343+A1

Koruyucu Giyecekler - Yağmura Karşı Koruma

TS EN 381-11

Koruyucu Giyecekler-Zincirli El Testeresi Kullananlar İçin - Bölüm 11: Vücut Üst Kısmı Koruyucuları İçin Kurallar

TS EN 469

İtfaiyeciler İçin Koruyucu Giyecekler-Yangınla Mücadelede Kullanılan Koruyucu Giyecekler İçin Performans Kuralları

TS EN 20471+A1

Profesyonel Kullanım İçin Yüksek Görülebilirlik Uyarısı Olan Giyecek – Deney Metotları ve Özellikler

TS EN 510

Koruyucu Giyecekler-Hareketli Parçalara Dolanma Riskinin Olduğu Yerlerde Kullanılan Koruyucu Giyeceklere Ait Özellikler

TS EN 943-1

Koruyucu Giyecekler - Sıvı Aerosoller Ve Katı Parçacıklar Dâhil Sıvı ve Gaz Hâlindeki Kimyasal Maddelere Karşı – Bölüm 1: Havalandırmalı ve Havalandırmasız “Gaz Sızdırmaz” (Tip 1) “Gaz Sızdıran” (Tip 2), Kimyasal Maddelere Karşı Koruyucu Giyecek Takımları İçin Performans Kuralları

TS 8504 EN 1073-1

Koruyucu Giyecekler- Radyoaktif Kirlenmeye Karşı- Bölüm 1: Radyoaktif Parçacık Kirlenmesine Karşı Havalandırmalı Koruyucu Giyecekler İçin Kurallar ve Deney Metotları

TS EN 1073-2

Radyoaktif Bulaşmasına Karşı Koruyucu Giysi-Kısım 2: Radyoaktif Bulaşmasının Ayrılmasına Karşı Havalanmayan Koruyucu Giysi İçin Gereklilikler ve Deney Metotları

TS EN 1150

Koruyucu Giyecekler - Profesyonel Olmayan Kullanım İçin Görülebilme Özelliğine Sahip Giyecekler - Deney Metotları ve Özellikler

TS EN ISO 11611

Kaynak ve İlgili İşlemlerde Kullanılan Koruyucu Giysiler

TS EN ISO 11612

Koruyucu Giyecekler-Isı ve Aleve Karşı Koruyucu Giyecek

TS EN ISO 13998

Koruyucu Giyecekler - Bıçak Batması ve Kesmesine Karşı Koruyucu Önlükler, Pantolonlar ve Yelekler

TS EN ISO 14058

Koruyucu Giyecekler - Soğuk Ortamlara Karşı Koruma İçin Giyecek Parçaları

TS EN ISO 14116/AC

Koruyucu Giyecekler - Isıya ve Aleve Karşı Koruma - Sınırlı Alev Yayma Özelliğine Sahip Malzemeler, Malzeme Donanımları ve Giyecekler

TS EN 14605+A1

Koruyucu Giyecekler - Sıvı Kimyasal Maddelere Karşı - Vücudun Sadece Bir Kısmına Koruma Sağlayanlar (Tip PB [3] ve Tip PB [4]) Dâhil, Bağlantı Yerleri Sıvı Geçirmez (Tip 3) veya Sprey Geçirmez (Tip 4) Giyecekler İçin Performans Özellikleri

EL KOL KORUYUCULAR

TS EN 374-1

Koruyucu Eldivenler - Kimyasal Maddeler ve Mikroorganizmalara Karşı - Bölüm 1: Terimler ve Performans Kuralları

TS EN 381-7

Koruyucu Giyecekler-Zincirli El Testeresi Kullananlar İçin -  Bölüm 7: Zincirli Testere Koruyucu Eldivenleri İçin Kurallar

TS EN 388

Mekanik Risklere Karşı Koruyucu Eldivenler

TS EN 407

Isıl Risklere (Isı ve/veya Ateş) Karşı Koruyucu Eldivenler

TS EN 420+A1

Koruyucu Eldivenler-Genel Özellikleri-Deney Metotları

TS EN 421

Koruyucu Eldivenler-İyonlaştırıcı Radyasyon ve Radyoaktif Bulaşmaya Karşı

TS EN 511

Soğuğa Karşı Koruyucu Eldivenler

TS EN 659+A1

Koruyucu Eldivenler - İtfaiyeciler İçin

TS EN 1082-1

Koruyucu Giyecekler- Bıçak Kesiklerine ve Batmalarına Karşı Koruyucu Eldivenler ve Kolluklar- Bölüm 1: Zincir Zırhtan Yapılmış Eldivenler ve Kolluklar

TS EN 1082-2

Koruyucu Giyecekler- Bıçak Kesiklerine ve Batmalarına Karşı Koruyucu Eldivenler ve Kolluklar- Bölüm 2: Zincir Zırh Dışındaki Malzemeden Yapılmış Eldivenler ve Kolluklar

TS EN 12477

Kaynakçılar İçin Koruyucu Eldivenler

TS EN 16027 

Koruyucu giyecekler-Futbol kalecileri için tasarımlanmış koruma amaçlı eldivenler

TS EN 60903

Eldivenler-Yalıtkan Malzemeden-Gerilim Altında Çalışma İçin

TS EN 60984

Kolluklar - Yalıtkan Malzemeden - Gerilim Altında Çalışma İçin

AYAK BACAK KORUYUCULARI

TS EN 381-5

Koruyucu Giyecekler-Zincirli El Testeresi Kullananlar İçin Bölüm 5 Bacak Koruyucular İçin Özellikler

TS EN 381-9

Koruyucu Giyecekler - Zincirli El Testeresi Kullananlar İçin - Bölüm 9: Zincirli Testere Koruyucu Tozlukları - Özellikler

TS EN 14404+A1

Diz Çökme Konumunda Çalışma İçin Diz Koruyucuları

TS EN 15090

İtfaiyeciler İçin Ayak Giyecekleri

TS EN 17249

Zincirli Testereyle Kesmeye Dirençli Güvenlik Ayakkabıları

TS EN ISO 20345

Kişisel Koruyucu Donanım - Emniyet Ayak Giyecekleri

TS EN ISO 20346

Kişisel Koruyucu Donanım - Koruyucu Ayak Giyecekleri

TS EN ISO 20347

Kişisel Koruyucu Donanım - İş Ayak Giyecekleri

TS EN ISO 20349

Kişisel Koruyucu Donanım -Kaynak ve Döküm Sırasında Ergimiş Metal Sıçramasına ve Isıl Risklere Karşı Koruyucu Ayakkabı- Özellikler ve Deney Metodu

TS EN 50321

Elektrik Yalıtımlı Ayak Giyecekleri – Alçak Gerilim Tesislerinde Çalışmak İçin

GERİ