teklif al

Bitümler ve Bitümlü Bağlayıcılar CE işaretlemesi için Yapı Malzemeleri Direktifi (305/2011/AB)  kapsamında sistem 2+ uygunluk onay düzeyindedir.

Bitümler ve Bitümlü Bağlayıcılar için CE işaretlemesinde yasal zorunluluklar YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA UYGULANACAK TEKNİK ŞARTNAMELERİN YAYINLANMASI HAKKINDA TEBLİĞ gereği ile başlamıştır.

CE işaretlemesi yapılması gereken Bitümler ve Bitümlü bağlayıcılar malzemeleri Standardı;

TS EN 12591 Bitümler ve Bitümlü Bağlayıcılar-Kaplama Sınıfı Bitümler-Özellikler

TS EN 13808  Bitümler ve bitümlü bağlayıcılar-Katyonik bitüm emülsiyonları için tanımlayıcı çerceve

TS EN 13924 Bitümler ve bitümlü bağlayıcılar - Sert döşeme tipi bitümler - Özellikler

TS EN 14023 Bitüm ve bitümlü bağlayıcılar-Polimer modifiye bitüm şartnameleri için genel esaslar

TS EN 15322  Bitümler ve bitümlü bağlayıcılar - Katbek ve inceltilmiş bitümlü bağlayıcıların tanımlanması için genel esaslar
 

GERİ