teklif al

Kaynak Sarf Malzemleri CE işaretlemesi için Yapı Malzemeleri Direktifi (305/2011/AB)  kapsamında sistem 2+ uygunluk onay düzeyindedir.

Kaynak Sarf Malzemeleri için CE işaretlemesinde yasal zorunluluklar YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA UYGULANACAK TEKNİK ŞARTNAMELERİN YAYINLANMASI HAKKINDA TEBLİĞ gereği ile başlamıştır.

CE işaretlemesi yapılması gereken Kaynak Sarf malzemeleri Standardı;

TS EN 13479  Kaynak sarf malzemeleri – Metalik malzemelerin ergitme kaynağında kullanılan tozlar ve ilâve metaller için genel mamul standardı
 

GERİ