teklif al

TOPRAKLAMA ÖLÇÜMÜ

Topraklama sistemi, panoların, cihazların ve makinelerin belirlenen noktaları ile toprak elektrodu arasında iletken bir bağlantı kurmak olarak tanımlanabilir. Bu toprak elektrodu iletken bir parça olarak toprağa gömülür ve toprak ile elektriksel bir bağlantı gerçekleştirir.
Topraklama, cihazlar ile toprak arasında iletken bir bağlantı kurarak, cihazlarda meydana gelebilecek yalıtım arızaları gibi nedenlerde cihaz gövdesinin toprakla irtibatlanmasıdır. Bu şekilde insanlar için herhangi bir problem ortaya çıkmayacaktır zira hata akımı toprağa doğru akacaktır. Eğer herhangi bir topraklama mevcut değil ise, bu cihaza dokunan insan üzerinden hata akımları akacağından, bu akımın seviyesine bağlı olarak ölüm olayları meydana gelebilir. Bu nedenle topraklama sayesinde, kaçak akımlar güvenli bir şekilde toprağa yönelir ve eğer otomatik bir açma sistemi ile irtibatlanır ise, elektrik sistemi güvenli bir şekilde kesilir. Bu nedenle doğru bir topraklama insanların hayatını koruma anlamında çok önemli olduğu gibi, cihazların ve yatırımların
korunması anlamında da büyük önem taşır.
21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’nin 3. Maddesi, yeni kurulacak veya kurulu tesislerde topraklama ölçümlerinin yapılmasını zorunlu hale getirmiştir. Aynı yönetmeliğin Ek-P bölümü gereği sanayi tesislerinde topraklamalara ilişkin muayene ve direnç ölçümlerinin her yıl periyodik olarak yapılması gerekmektedir. Tesiste yer alan trafo, elektrik dağıtım panoları, üretim makineleri, jeneratörler, kompresörler, şebeke prizleri ve kombine prizler vb. elektriksel tüm bileşenlerin yılda bir kez periyodik olarak ölçümlerinin yapılması gerekmektedir.
Elektrik Mühendisleri Odası ( EMO ) belgelerine sahip yetkili ve uzman mühendislerimiz tarafından topraklama tesisatının kontrolü yapılır ve gerekli uyarılar yapılarak raporlama yapılır, firmaya teslim edilir.

GERİ