teklif al

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ISO 22000:2015 / HACCP

ISO 22000; gıda tedarik zincirindeki mevcut ve potansiyel tehlikelerin belirlenmesi, bunların kontrolü için önlemlerinin belirlenmesi, uygulanması, izlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi ve analizi, uygulamaların sürekli iyileştirilmesi için uygulanan bir yönetim sistemidir.

Günümüzde gıda güvenliği, bütün dünyanın ilgilendiği bir konu haline gelmiştir. Gıda yoluyla taşınan salgın hastalıkların yalnızca insan hayatı üzerinde değil, kuruluşlar ve ülkelerin ekonomileri üzerinde bırakabileceği yıkıcı etkiler son derece fazladır. Her yıl, dünyanın her yerinde yüzlerce insan gıda zehirlenmesi sonucunda hastalıklara yakalanmakta ve gıda üreticisi kuruluşlar yüklü miktarda tazminatlar ödeyerek, kuruluşların itibarında ölçülemeyecek büyüklükte zararlarla karşılaşmaktadırlar.

Kalite ve gıda güvenliğin garanti altına alınması, "tarladan sofraya" gıda zincirindeki tüm kuruluşların devamlılığı için kaçınılmaz bir gerekliliktir. Bu nedenle risk yönetimi; restoranlar ve catering hizmeti veren kuruluşları, paketleme hizmeti veren kuruluşları, gıda üretimi ve ilgili faaliyetlerde kullanılan ekipman ve kimyasal üreticileri ile haşere kontrolü, temizlik, taşıma ve lojistik gibi hizmet kuruluşları da dahil olmak üzere, piyasada konumunu korumak isteyen tüm kuruluşlar için şart haline gelmiştir.

Ara ve nihai tüketiciler, ihtiyaç duydukları garantiyi sağlayabilecek, güvenilir kurluşları tercih etmektedir. Kuruluşlar bu güveni, bütün proseslerini kapsayan ve etkin olarak uygulanan bir gıda güvenliği yönetim sistemleri olduğunu kanıtlayarak kazanabilirler.

ISO 22000, global gıda temini zincirindeki tüm kuruluşlar için geçerlidir ve uluslar arası bir standarttır. ISO 22000, ulusal standardlara uyum konusunda altyapı sağlar ve mevcut Gıda güvenliği standardları şartlarının çoğunu kapsar. ISO 22000’in yapısı, ISO 9001 ve ISO 14001 yönetim sistemleri maddeleri ile uyumludur.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Sisteminin Yararları:

 • Müşterilere ürünlerin hijyenik ve güvenli şekilde üretildiğine dair güven verilmiş olur.
 • Gıda ürünlerinin üretim aşamalarında gerekli tüm önlemlerin alındığını gösterir.
 • Ürün yaklaşımı yerine sistem yaklaşımını öngörür.
 • Gıda tedarik zinciri boyunca, kaynak optimizasyonu sağlar.
 • Tüm kontrol önlemleri için tehlike analizi yapılmasını sağlar.
 • Ürünlerin kalitesini geliştirir, ürüne olan güveni arttırır, güvenli olmayan ürünlerin üretimi ve satışı riskini azaltır.
 • Muhtemel tehlikeleri önleyerek güvenilir gıda üretilmesini ve müşteriye ulaştırılmasını sağlar.
 • Ürünlerin kalite kontrolünden, önleyici kalite güvencesine geçişi sağlar.
 • Müşteri şikayetlerinin azaltılmasını ve böylelikle zaman ve maliyetten tasarruf edilmesini sağlar.
 • Üretimde ve ürünlerde potansiyel tehlikeler başlangıçta ortaya çıkarılır ve giderilebilir.
 • Fire ve iadelerden kaynaklanan maliyetleri azaltır.
 • Yerel otorite ile gıda güvenliği konusunda daha iyi ilişkiler geliştirilmesine yardımcı olur.
 • Avrupa Birliği içinde ve dışında ticaret kolaylığı ile rekabet gücünün arttırılmasını sağlar.
GERİ