teklif al

Mevzuatlar

G İşareti

12 / 11 / 2014

13 Kasım 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28466

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

YAPI MALZEMELERİNİN TABİ OLACAĞI KRİTERLER HAKKINDA

YÖNETMELİK KAPSAMINDA UNİVERSAL SERTİFİKASYON VE

GÖZETİM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.’NİN UYGUNLUK

DEĞERLENDİRME KURULUŞU OLARAK

GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: YİG/2010-08)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MHG/2012-11)

             MADDE 1 – 10/6/2010 tarihli ve 27607 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Universal Sertifikasyon ve Gözetim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’ninUygunluk Değerlendirme Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğin EK-1’i aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

Ek için tıklayınız

TÜM MEVZUATLAR

Bültenimize kayıt olun haber ve duyurularımızdan ilk siz haberdar olun.